Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 07:00 - 09:00 objednaní pacienti
Utorok: 07:00 - 09:00 objednaní pacienti
Streda: 07:00 - 09:00 objednaní pacienti 09:00 - 13:30 ambulancia 13:30 - 14:30 konziliárne vyšetrenia 14:30 - 15:00 administratíva
Štvrtok: 07:00 - 09:00 objednaní pacienti
Piatok: 07:00 - 09:00 objednaní pacienti 09:00 - 13:30 ambulancia 13:30 - 14:30 konziliárne vyšetrenia 14:30 - 15:00 administratíva

V rámci ambulancie sa vykonáva anestéziologické predoperačné vyšetrenie pred plánovaným výkonom nielen u nás, ale aj pre iné nemocničné zariadenia.

Poskytujeme aj anestéziologické vyšetrenie potrebné pred vykonaním epidurálnej analgézie pred pôrodom (tzv. bezbolestný pôrod). Plánovanému anestéziologickému vyšetreniu by malo predchádzať interné predoperačné vyšetrenie nie staršie ako 1 týždeň u pacientov so závažným zdravotným stavom a čerstvé laboratórne výsledky (Krvný obraz. Hemokoagulačné faktory – PTC event. Quickov čas, Fibrinogén. Biochemické vyšetrenie – Na, K, Cl, Ca+ Glykémia, Urea, Kreatinín, Bilirubín, AST, ALT, GMT).
Laboratórne výsledky by nemali byť staršie ako 14 dní u mladých a zdravých pacientov a 5 dní u starších a závažnejších pacientov. U pacientov s dobrým zdravotným stavom predoperačné vyšetrenie rešpektujeme aj od obvodného lekára a taktiež interné predoperačné vyšetrenie aj mesiac staré pokiaľ pacient nepodstúpil medzitým žiadny operačný zákrok a ani anestéziu.

Anestéziologické predoperačné vyšetrenie platí jeden až 30 dní podľa závažnosti zdravotného stavu pacienta (podľa kritérií ASA) a podľa požiadaviek špecializovaného pracoviska.

Anestéziologické vyšetrenie pred EDA (pôrodnou epidurálnou analgéziou) má neobmedzenú platnosť a nie je potrebné interné predoperačné vyšetrenie.

Z laboratórnych výsledkov je nutné vyšetrenie krvného obrazu a hemokoagulačných zrážacích parametrov.

Kontakty:

046 / 5192 772
hlavná budova, prízemie