Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

Pacienti a návštevy

Dotazníky spokojnosti

Nemocnica AGEL Handlová neustále monitoruje spokojnosť pacientov a na základe ich hodnotení sa stanovujú priority na riešenie nedostatkov, s cieľom trvalého zlepšovania poskytovaných služieb. Dotazníky sú anonymné a pacientom sú k dispozícii na lôžkových oddeleniach a ambulanciách. Vyplnené dotazníky sa zbierajú do zberných urien na to určených a sú vyhodnocované na kvartálnej báze. Odpovede respondentov na otvorenú otázku „Čo by sme mohli zlepšiť pre väčšiu spokojnosť pacientov?" sú pravidelné preskúmavané vedením spoločnosti a následne postúpené na riešenie na dané pracovisko.

Názor pacienta je pre nás dôležitý.