Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Senior centrum Svätej Kataríny, n.o

Videohovory s príbuznými

Seniorcentrum Svätej Kataríny od 7. septembra 2020 poskytuje možnosť videohovor príbuzných s klientami centra. Realizáciu videohovoru si treba vopred dohodnúť na tel. čísle 0917 600 507.

Pravidlá pre návštevy

Senior centrum

Senior centrum je zariadenie ponúkajúce svoje sociálne služby ľuďom, ktorí si vyžadujú celodenný dohľad skúsených odborníkov. Jedná sa o ľudí, ktorí nie sú schopní sami si pripraviť stravu, v stanovenom čase zobrať lieky alebo jednoducho nechcú byť sami, ale v spoločnosti im vekovo primeraných osôb.   

Naše poslanie

V našom zariadení poskytujeme pomoc seniorom s rôznymi stupňami organických zmien mozgu (aterosklerotická, alzheimerova demencia, starecké psychózy, stavy po mozgových príhodách), ľuďom s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ťažkými zmenami pohybového systému, zdravotne ťažko postihnutým.

Našich klientov vedieme k aktivite, udržiavame ich v dobrej psychickej a fyzickej kondícii, predchádzame pocitom osamelosti, nepotrebnosti a tiež sociálnemu vylúčeniu.

Senior centrum Svätej Kataríny svojimi službami zmierňuje negatívne psychické zmeny svojich klentov ich sústavnou aktivitou.Táto sa zameriava na udržiavanie pamäťových a orientačných schopností prostredníctvom arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, pamäťovým tréningom, prácami na udržiavanie jemnej motoriky a  –rehabilitačnými cvičeniami.