Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Senior centrum Svätej Kataríny, n.o

Podmienky prijatia klienta do zariadenia

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných dôvodov. O prijatí klienta rozhoduje vrchná sestra na základe zdravotného stavu klienta spolu so sociálnou pracovníčkou, na základe poradovníka.

Sociálne služby klientom sa poskytujú v priestoroch NEMOCNICE Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o.. Novou rekonštrukciou a úpravou priestorov tu vzniklo 20 miest pre poskytovanie sociálnych služieb.