Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

 

Návštevy pacientov a klientov Senior centra Sv. Kataríny

Návštevy hospitalizovaných pacientov a klientov Senior centra Sv. Kataríny sú povolené pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.

Príbuzní či známi, ktorí prídu svojich blízkych navštíviť, nesmú mať príznaky COVID-19, ani ošetrujúcim lekárom nariadenú domácu izoláciu a liečbu a je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom antigénnového testu. Počas celého trvania návštevy musia mať riadne nasadený respirátor FFP2 alebo FFP3, prekrývajúci ústa aj nos. Návštevu je potrebné si dohodnúť vopred.

Návštevné hodiny v nemocnici a Senior centre sú v čase od 15:00 do 17:00 hod. 


 

Nemocnica AGEL Handlová poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť tisíckam pacientom zo spádovej oblasti. Jej vznik sa datuje do roku 1924 a v roku 2014 bola pričlenená ku skupine AGEL. 

Zdravotnícke zariadenie poskytuje svojim pacientom zdravotnú starostlivosť na dvoch ošetrovacích jednotkách oddelenia dlhodobo chorých, čo predstavuje 42 lôžok zameraných na následnú zdravotnú starostlivosť. V roku 2021 bol v rámci nemocnice zriadený Dom ošetrovateľskej starostlivosti, kde je pacientom poskytovaná nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť a jeho kapacita je 20 lôžok. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť vykonávanú v odboroch chirurgia, cievna chirurgia, gynekológia a urológia vyhľadávajú pacienti z celého Slovenska. 

Ambulantnú časť tvorí 11 špecializovaných ambulancií. Pacientom je v priestoroch polikliniky k dispozícii aj oddelenie rádiodiagnostiky. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania komplexných zdravotných služieb nemocnice pracovisko klinickej biochémie a pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 

Vzhľadom na zameranie zdravotníckeho zariadenia predovšetkým na geriatrických pacientov bolo v roku 2012 založené sociálne zariadenie, ktoré poskytuje celoročnú starostlivosť klientom po 65. roku života a odkázaným na sociálnu službu.

alt

Senior centrum

V Nemocnici AGEL Handlová sa nachádza Senior centrum Svätej Kataríny s kapacitou zatiaľ 18 miest pre poskytovanie sociálnych služieb.
alt

Bezpečný AGEL

Rovnako ako všetky ostatné zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL je aj Nemocnica AGEL Handlová zapojená do programu Bezpečný AGEL.
alt

Pracujte u nás

Ponúkame Vám zamestnanie na pracoviskách, ktoré disponujú najmodernejšou liečebno-diagnostickou technikou a skúsenými tímami.