Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

Pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých

Na ODCH poskytujeme komplexnú starostlivosť pacientom dlhodobo chorým a pacientom s chronickými ochoreniami po ukončení diagnostického procesu a zvládnutí akútneho stavu, pacientom po náhlych cievnych mozgových príhodách, onkologickým pacientom, imobilným pacientom, pacientom v terminálnom štádiu života. 


Vykonávame komplexné posúdenie pacienta a stanovenie liečebného a rehabilitačného plánu so zameraním sa na zlepšenie sebestačnosti, rehabilitáciu, nácvik denných činností, aktivizáciu a špecifický geriatrický režim. Naším cieľom je udržanie a zlepšenie aktuálneho stupňa sebestačnosti pacienta a jeho kvality života.

Poskytujeme liečbu bolesti a zmierňovanie príznakov chorôb, rehabilitačnú starostlivosť a paliatívnu starostlivosť.

Obsah lôžkovej starostlivosti:

Hygienický režim, zaistenie základných potrieb a dôstojnosti chorého, vrátane výživy (kŕmenie, enterálna, parenterálna výživa), starostlivosť o stolicu, aktivizácia, vertikalizácie, nácviku chôdze a ostatných aktivít denného života.

Rehabilitácia porúch reči, antidekubitárny režim, preväzy a ošetrenie dekubitov, vredov predkolenia, medikamentózna liečba vrátane parenterálnej aplikácie, infúzna terapia, monitoring krvného tlaku, pulzu, teploty, odber biologického materiálu, dohľad nad pacientmi s poruchami správania navodenými demenciou, organickými poruchami mozgu, zvládanie nepokoja, sledovanie psychického stavu, ošetrovanie stómií, drénov, kanýl, oxygenoterapia, spolupráca s rodinou, sociálnymi službami, ošetrovateľské poradenstvo.

Oddelenie dlhodobo chorých je určené pacientom, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný, majú stanovenú liečbu, pacientom s poruchami pohybového aparátu, po operačným výkonoch s potrebou dlhodobej následnej komplexnej rehabilitácie.

Pacienti sú prijímaní na základe odborného odporúčania z iných lôžkových oddelení nemocníc formou prekladov, na odporučenie odborných a praktických lekárov.

Najčastejšie sú na oddelení dlhodobo chorých hospitalizovaní pacienti:

  • so srdcovými a cievnymi ochoreniami,
  • po cievnych mozgových príhodách,
  • po rôznych zlomeninách vyžadujúcich ďalšie hojenie, s následnou rehabilitáciou,
  • s chronickými, dlhodobo sa hojacimi ranami,
  • po pádoch a zhoršení pohyblivosti v dôsledku ochorenia kĺbov alebo degeneratívneho poškodenia mozgu,
  • s poruchami pamäti,
  • so závažnými zmyslovými poruchami,
  • so zhoršenou sebestačnosťou v dôsledku ochorenia,
  • pacienti vyžadujúci paliatívnu starostlivosť, v dôsledku pokročilého základného ochorenia.

Spolupracujeme s ústavmi sociálnej starostlivosti. 

 

Kontakty:

ODCH 1
046 / 5192 751
ODCH 2
046 / 5192 753
Vyšetrovňa prízemie
046 / 5192 752
Vyšetrovňa 1. poschodie
046 / 5192 768
-------------------------------------
Informácie o zdravotnom stave po 13:00 hod.