Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Interná ambulancia

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 07:00 - 08:00 odbery + EKG 08:00 - 12:30 ambulancia 13:00 - 15:00 ambulancia
Utorok: 07:00 - 08:00 odbery + EKG 08:00 - 12:30 ambulancia 13:00 - 15:00 ambulancia
Streda: 07:00 - 08:00 odbery + EKG 08:00 - 12:30 ambulancia 13:00 - 15:00 ambulancia
Štvrtok: 07:00 - 08:00 odbery + EKG 08:00 - 12:30 ambulancia 13:00 - 15:00 ambulancia
Piatok: 07:00 - 08:00 odbery + EKG 08:00 - 12:30 ambulancia 13:00 - 15:00 ambulancia

V ambulancii poskytujeme komplexnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku a liečbu) pacientom s vnútornými ochoreniami akútnymi aj chronickými. Poskytujeme poradenstvo pri rôznych ochoreniach ako napr. obezita, porucha látkovej premeny tukov a podobne, vykonávame interné predoperačné vyšetrenia a perioperačný manažment pacienta. 

Druhy výkonov:

 • preventívne vyšetrenia (základný laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi), ochorenia vnútorného prostredia, obličiek, prostaty, pečene, štítnej žľazy, vyšetrenie markerov
 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov vo veku do 65 rokov kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • 12-zvodové EKG s popisom
 • kompletné predoperačné interné vyšetrenia vrátane zabezpečenia laboratórnych vyšetrení a ďalšej medziodborovej spolupráce potrebnej k predoperačnému vyšetreniu (RTG pľúc, USG vyšetrenie - ak je potrebné, EKG + popis)
 • posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
 • vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
 • 24 hodinové monitorovanie TK
 • dispenzárnu starostlivosť
 • ambulantné meranie tlaku krvi
 • podávanie infúznej liečby na pracovisku infúznej liečby v poliklinike
 • interné predoperačné vyšetrenia

Pacienti sa na vyšetrenie vopred objednávajú, prednosť majú urgentné vyšetrenia, ktoré vybavíme v deň odoslania.

Kontakty:

046 / 5192 765
1. poschodie zrekonštruovanej budovy polikliniky, č. dverí 21