Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Handlovská nemocnica zmodernizovala oddelenie dlhodobo chorých

15.12.2016

NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, v týchto dňoch dokončila modernizáciu oddelenia dlhodobo chorých. Vďaka trojmesačnej renovácii a investícii v hodnote 18 tisíc eur, sa pacienti a personál oddelenia môžu tešiť komfortnejšiemu prostrediu a zvýšenému hygienickému štandardu.

V rámci renovácie oddelenia bolo vymenených 25 okien na všetkých pacientskych izbách, došlo k úprave elektroinštalácie, ktorá zabezpečí pohodlnejšiu obsluhu polohovateľných lôžok a všetky izby boli vymaľované hygienickým náterom. Došlo tiež k výmene podlahových krytín, ktoré sú teraz v prvom rade bezpečnejšie, ale aj estetickejšie. „K modernizácii tohto oddelenia sme sa rozhodli z dôvodu zvýšenia komfortu pre pacientov, ktorých čím ďalej tým viac pribúda, ako aj pre zlepšenie pracovných podmienok lekárov a sestier pracujúcich na oddelení,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Belanský, MPH a dodal: „Pretože všetky práce prebiehali počas prevádzky oddelenia, chcem sa poďakovať našim pacientom a ich príbuzným za trpezlivosť a pochopenie počas renovácie. Moja vďaka patrí tiež personálu oddelenia za trpezlivosť a nasadenie, s akým zabezpečovali starostlivosť o našich pacientov v sťažených podmienkach“.

Handlovská nemocnica k 1. januáru 2016 prešla výraznou zmenou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zo všeobecnej nemocnice sa stalo špecializované zariadenie – Liečebňa dlhodobo chorých po tom, ako pristúpila k reprofilizácii lôžok interného oddelenia a internej JIS na lôžka dlhodobo chorých. Počet chronických lôžok sa tak zo 40 zvýšil na 62. „Nášmu rozhodnutiu špecializovať sa na následnú zdravotnú starostlivosť predchádzala dôsledná analýza štruktúry pacientov interného oddelenia, ich veku a diagnóz, priemernej dĺžky hospitalizácie a tiež poznanie demografie regiónu. Jej výsledky nás presvedčili o tom, že takýmto krokom svojim pacientom neobmedzíme dostupnosť poskytovanej starostlivosti, práve naopak – pomôžeme uspokojiť neustále rastúci dopyt po chronických lôžkach,“ vysvetlil riaditeľ.

Oddelenie dlhodobo chorých je určené pacientom, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný, majú stanovenú liečbu, pacientom s poruchami pohybového aparátu, po operačným výkonoch s potrebou dlhodobej následnej komplexnej rehabilitácie. „Vykonávame komplexné posúdenie pacienta a stanovenie liečebného a rehabilitačného plánu so zameraním sa na zlepšenie sebestačnosti, rehabilitáciu, nácvik denných činností, aktivizáciu a špecifický geriatrický režim. Naším cieľom je udržanie a zlepšenie aktuálneho stupňa sebestačnosti pacienta a jeho kvality života,“ uzavrel MUDr. Belanský.

Späť