Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Názov projektu: 
Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej za účelom zvýšenia kvality ambulantnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5

Kód ITMS: 28120120033
Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
Prijímateľ: Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.
Začiatok projektu: 1.Q 2013
Ukončenie projektu: 01/2014
Výška NFP: 1 167 674,47 EUR

Cieľ projektu: 
Zvýšenie kvality ambulantnej starostlivosti prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy polikliniky a dovybavenia diagnostickými prístrojmi a IKT.

Špecifický cieľ projektu 1: 
Rekonštrukcia budovy polikliniky tak, aby spĺňala energetické a hygienicko-epidemiologické požiadavky vrátane bezbariérových vstupov.

Špecifický cieľ projektu 2: 
Zakúpenie novej diagnostickej prístrojovej techniky umožňujúcej skvalitnenie a včasný záchyt najmä ochorení skupiny 5.

Špecifický cieľ projektu 3: 
Vybavenie polikliniky v Handlovej modernými IKT technológiami za účelom zlepšenia elektronickej komunikácie ambulancií.

Stručný popis:
Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia existujúceho stavebného objektu - budovy polikliniky na ul. SNP 26 v Handlovej. Objekt polikliniky je definovaný ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, ktorá ako aj v minulosti, tak i v súčasnosti plní svoj účel a dané úlohy, no jej vlastnou amortizáciou a dlhodobým užívaním stavebného objektu nastal čas pre nevyhnutné stavebné úpravy. Budova má tri podlažia - I.p.p., I.n.p., II.n.p.. Technický stav budovy polikliniky nevyhovuje energetickým, ani hygienickým požiadavkám - nevyhovujúci stav strechy, okien, fasády, inžinierskych rozvodov a kotolne s veľmi zlými tepelno izolačnými vlastnosťami ako aj poškodené podlahy a obklady v ambulanciách. Súčasným požiadavkám nevyhovuje ani zastaralé, prístrojové, diagnostické vybavenie v ambulantnej časti, najmä celotelový sonografický prístroj na RTG oddelení, prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie na diagnostiku onkologických a zažívacích ochorení, ako aj internej ambulancie na diagnostiku srdcovocievnych ochorení. 

„Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF www.opz.health-sf.sk.


Po rekonštrukcii a modernizácii polikliniky v Handlovej

Budova polikliniky ako celku bola skolaudovaná a odovzdaná do užívania začiatkom marca 2015. Postupne sa zapĺňala lekármi, ktorí boli dočasne umiestnený v budove Nemocnici Handlová. Momentálne sa v nej nachádza: MUDr. Schmidt, MUDr. Hmiráková, MUDr. Borková, MUDr. Lakatoš , MUDr. Uhliarová, MUDr. Homolová, MUDr. Hlobíková, MUDr. Lenčová, MUDr. Varga, MUDr. Pružinec, MUDr. Kozárová, Röntgenové pracovisko. Plánovné je aj sťahovanie MUDr. Mištinu a MUDr. Pastuchu.