Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

V Senior centre Svätej Kataríny si pripomenuli mesiac úcty k starším

31.10.2017

Senior centrum Svätej Kataríny, n. o., sídliace v priestoroch NEMOCNICE Handlová, ktorá je členom skupiny AGEL, v týchto dňoch, pri príležitosti mesiaca úcty k starším usporiadalo mimoriadne aktivity pre svojich klientov. Je to obdobie, kedy by sme mali viac myslieť na tých, ktorí pre nás vo svojom živote niečo vytvorili a svoju jeseň života trávia vo svojich domovoch spoločne so svojimi blízkymi alebo v inštitúciách, kde im poskytnú potrebnú pomoc a opateru

Vedúca sestra Helena Valachová a sociálna pracovníčka Mgr. Monika Krištofcová seniorom poďakovali za celoživotný prínos pre našu spoločnosť a zaželali im veľa zdravia a radosti. Vyjadrili presvedčenie, že na nich myslíme a záleží nám na tom, aby sa tu medzi nami cítili príjemne. Potom im rozdali malé darčeky, ktoré pripravili deti z neďalekej materskej škôlky. Ako pri správnej oslave nasledovalo osvieženie a každý dostal aj sladkú tortu.

„V našom zariadení pre seniorov poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, v zmysle Zákona o sociálnych službách,“ povedal riaditeľ Senior centra Ing. Michal Pišoja a dodal: „Našou prioritou je zabezpečiť našim klientom dôstojnú starobu. Snažíme sa vytvoriť im dôverné, takmer domáce prostredie, organizujeme im malé spoločenské posedenia. Režim centra minimalizuje izoláciu seniorov od svojich blízkych.“ 

MUDr. Ján Belanský, MPH, riaditeľ NEMOCNICE Handlová doplnil: „Cieľom služieb Senior centra Svätej Kataríny, n. o. je zmierniť progres negatívnych psychických zmien zvýšenou fyzickou aj psychickou aktivitou seniorov. V spolupráci s oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie NEMOCNICE Handlová sú klienti udržiavaní v dobrej fyzickej kondícii. Senior centrum využíva moderné liečebné metódy – arteterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, pamäťový tréning, práce na udržiavanie jemnej motoriky. U seniorov je dôležité predchádzať pocitom osamelosti, nepotrebnosti, a tiež sociálnemu vylúčeniu – tzn. viesť ich k sústavnej aktivite so zameraním na udržiavanie pamäťových a orientačných schopností.“ uzavrel MUDr. Belanský, MPH.

Späť