Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

NEMOCNICA Handlová vybaví viac pacientov v geriatrickej ambulancii

20.11.2017

NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, sa prispôsobuje zvýšenému dopytu na poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre seniorov a pristúpila k internej zmene v práci geriatrickej ambulancie. Týmto krokom vybaví viac pacientov.

V snahe zvýšiť dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre seniorov, rozhodlo vedenie NEMOCNICE Handlová, ktorá je členom skupiny AGEL, o vnútornej zmene v činnosti geriatrickej ambulancie. Geriatrická ambulancia pracuje pod odborným vedením MUDr. Miriam Kvostkovej, ktorá je zároveň aj primárkou oddelenia dlhodobo chorých. Ďalším ordinujúcim lekárom so špecializáciou v odbore geriatria je MUDr. Vladimír Lakatoš.

„Geriatria je špecializačný odbor, zaoberajúci sa poskytovaním zdravotnej starostlivosti o seniorov, tzn. pacientov starších ako 65 rokov. Geriatrická zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami. Lekár – geriater posudzuje zdravotný stav seniorov pred umiestnením do domova dôchodcov, metodicky dohliada nad poskytnutou zdravotnou starostlivosťou v zariadeniach tohto typu. Vzhľadom na vekové rozpätie pacientov, ktorí sú v starostlivosti geriatra je prioritou, popri liečbe chronických ochorení, dosiahnutie čo najvyššej kvality života a sebestačnosti geriatrického pacienta. Naša ambulancia dlhodobejšie zaznamenáva zo strany pacientov nad 65 rokov zvýšený záujem o ambulantnú starostlivosť, preto hodnotím krok vedenia nemocnice pozitívne.“ povedala MUDr. Miriam Kvostková, primárka oddelenia dlhodobo chorých.

„Vzhľadom na stúpajúci trend starnutia populácie sme prispôsobili zameranie ústavnej zdravotnej starostlivosti starším osobám a ešte v roku 2016 sme reprofilizovali 25 lôžok vnútorného lekárstva na lôžka pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov, čím sme zvýšili lôžkovú kapacitu zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria na 62 postelí. Máme záujem vychádzať v ústrety našim pacientom a klientom. Po vnútornej zmene v organizácii práce geriatrickej ambulancie dokážeme vybaviť vyšší počet pacientov ako v pôvodnom režime.“ uzavrel MUDr. Ján Belanský, MPH, riaditeľ handlovskej nemocnice.

Na geriatrické vyšetrenie možno pacientov starších ako 65 rokov objednať na telefónnych číslach:

MUDr. Miriam Kvostková – 046 / 5192 752 (v pondelok až piatok od 8:00 h do 12:00 h)

MUDr. Vladimír Lakatoš – 046 / 5192 739 (v utorok a vo štvrtok od 10:00 do 12:00 h)

Späť