Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

V NEMOCNICI Handlová zaznamenali významný nárast hospitalizácií seniorov

12.2.2018

Za posledné obdobie zaznamenala NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, významný nárast počtu hospitalizovaných pacientov. Kapacita lôžkového fondu oddelenia dlhodobo chorých je naplnená na maximum.

Zdravotná starostlivosť na oddelení dlhodobo chorých je zameraná na komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorých stav si nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, vyžaduje si však liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností. Hospitalizácia pacientov poväčšine súvisí so zhoršením klinického stavu, s komplikáciami chronických ochorení, vznikom dekubitov v domácom prostredí.

Primárka oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice Handlová, MUDr. Miriam Kvostková, priblížila dôvody zvýšeného počtu hospitalizácií. „Na náraste hospitalizácií v poslednom období sa podpísalo viacero faktorov. Zvýšený nápor evidujeme následkom zrušených interných oddelení v okolitých okresoch. Na existujúcich, nezrušených oddeleniach je poskytovaná akútna zdravotná starostlivosť, pričom pokračovanie liečby na týchto lôžkach nie je možné z dôvodu veľkého tlaku na kapacitu lôžok. Pacientov na oddelení dlhodobo chorých pribúda v dôsledku dlhovekosti, ale aj z dôvodu nárastu ťažkých zranení v dôsledku pádov seniorov, kedy vyžadujú nemocničnú starostlivosť po zlomenine krčka stehennej kosti a kraniocerebrálnych poraneniach. Ďalšou častou príčinou hospitalizácií sú kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia pľúc u bývalých baníkov, ale aj nárast počtu onkologických ochorení, keď zabezpečujeme paliatívnu starostlivosť, pretože v našom okrese nie  sú zariadenia typu hospic, len jeden – mobilný,“ uviedla MUDr. Miriam Kvostková

,,Zabezpečujeme i intenzívne ošetrovanie rán a umelo vytvorených vývodov, ako sú tracheostómia, kolostómia, nefrostómia, PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia), pretože možnosti poskytovania tohto typu zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach bývajú obmedzené.“ podotkla MUDr. Miriam Kvostková na záver.

Oddelenie dlhodobo chorých prijíma pacientov na základe odborného odporučenia z iných lôžkových oddelení nemocníc formou prekladov, na odporučenie odborných a praktických lekárov. Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre seniorov je možné nájsť na  www.nemocnicahandlova.sk alebo telefonicky na číslach  046 / 5192 751 a 046 / 5192 753.

Späť