Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

V Senior centre Svätej Kataríny zneli ľudové piesne v podaní detí

29.3.2018

Klientom Senior centra Svätej Kataríny v Handlovej, člen skupiny AGEL, s privítaním tohtoročnej jari pomohli prváčikovia zo Základnej školy Školská v Handlovej. Aj vďaka tradičným vystúpeniam mali seniori spestrený pobyt v centre opatrovateľskej starostlivosti.

Žiaci si za pomoci pedagogičiek pripravili krásne kultúrne pásmo. Na vystúpení nechýbali tradičné kroje. Deti sa smelo, bez trémy a ostychu postavili pred seniorov a predviedli, čo sa vďaka svojím učiteľkám  naučili. Deti zaujali hlavne interpretáciou ľudových piesní, riekaniek a povedačiek.

„Za organizáciu krátkeho spoločenského podujatia pre seniorov by som rád vyslovil poďakovanie vedúcej sestre Senior centra, pani Helene Valachovej. Starší ľudia, a nielen oni, potrebujú pochopenie, lásku a úctu. Je potešujúce, keď k týmto prejavom empatie vedieme už najmladšiu generáciu“ povedal MUDr. Ján Belanský, MPH, riaditeľ Nemocnice Handlová, poverený riadením Senior centra a doplnil: „Roky pribúdajú nám všetkým bez výnimky. Potešenie z prijímania a odovzdávania radosti obohacuje každého, bez obmedzenia veku.“

Senior centrum Svätej Kataríny je zariadenie poskytujúce sociálne služby ľuďom, ktorí si vyžadujú celodenný dohľad skúsených odborníkov, pretože si nedokážu sami pripraviť stravu, zobrať v stanovenom čase lieky, alebo jednoducho nechcú byť sami, ale v spoločnosti veku primeraných osôb. Kapacita Senior centra je 20 lôžok. Opatrovateľské služby zabezpečuje odborne zdatný personál s dlhoročnými skúsenosťami so starostlivosťou o odkázané osoby. Klienti majú zabezpečené dôstojné podmienky pre pobyt v centre, s dôrazom na dostupnosť rehabilitačných služieb a iných výhod vyplývajúcich z umiestnenia centra v nemocnici.

Späť