Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

V handlovskom senior centre dodržiavajú maximálne možné opatrenia v rámci prevencie pred koronavírusom

21.4.2020

Senior centrum svätej Kataríny, ktoré je súčasťou Nemocnice Handlová, 2. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, prijalo taktiež všetky potrebné kroky a mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a chodu centra. Ich cieľom je ochrániť klientov centra, ktorí patria do rizikovej skupiny ochorenia koronavírus COVIS-19, ale aj zamestnancov.

Prvé prísne opatrenie prišlo už začiatkom marca, kedy bol na základe odporučenia vlády SR vyhlásený striktný zákaz návštev až do odvolania. ,,Následne sme pristúpili na základe odporučenia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, boli zmenené aj kritériá prijímania, aby sa predišlo šíreniu nákazy vírusom COVID-19,“ hovorí Mgr. Tatiana Gregušová, dipl.s., námestníčka pre ošetrovateľstvo z handlovskej nemocnice. Od 28. marca 2020 aj v tomto zariadení platí núdzový stav aj pre zamestnancov sociálnych služieb, o čom boli všetci pracovníci informovaní. ,,Opatrenia sa týkajú aj nášho personálu. Všetci boli preškolení v používaní osobných ochranných pracovných pomôcok a o fungovaní v zvýšenom hygienickom režime. Týždenne musia vypisovať prehlásenie zamestnanca o rizikovom pohybe a kontakte s inými osobami. Pred nástupom do práce im je tiež meraná teplota,“ vysvetľuje námestníčka Mgr. Tatiana Gregušová, dipl.s.. V prípade podozrenia klienta senior centra na koronavírus COVID-19 ho otestujú, nakoľko sú súčasťou zdravotníckeho zariadenia. Zatiaľ k takejto situácii ešte nedošlo a v senior centre nezaznamenali pozitívneho pacienta ani zamestnanca na koronavírus COVID-19.  

Senior centrum svätej Kataríny sa venuje klientom, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu a majú vek nad 65 rokov. ,,Poskytujeme nielen pomoc pri odkázanosti vo všetkých obslužných činnostiach,  ale aj ošetrovateľskú starostlivosť, stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie či žehlenie, sociálnu rehabilitáciu a podobne,“ opisuje námestníčka. Kapacita senior centra je 20 miest, momentálne majú 19 klientov.

Späť