Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

V handlovskom senior centre otestovali všetkých klientov

26.5.2020

V Senior centre svätej Kataríny, ktoré je súčasťou Nemocnice Handlová, 2. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, otestovali svojich klientov na koronavírus COVID-19.

Senior centrum prijalo taktiež všetky potrebné kroky a mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie  a chodu centra počas celého obdobia pandémie koronavírusu. Ich cieľom je ochrániť klientov centra, ktorí patria do rizikovej skupiny ochorenia koronavírus COVID-19, ale aj zamestnancov. ,,Na základe týchto opatrení sme realizovali testovanie klientov na COVID-19. Výsledky testovania dopadli veľmi dobre a výskyt ochorenia sa nepotvrdil ani u jedného klienta. V rámci ochrany našich klientov aj naďalej dbáme na dodržiavanie hygienických postupov a používanie ochranných prostriedkov tak u zamestnancov, ako aj u klientov. Napriek určitým obmedzeniam všetci zamestnanci zariadenia prispievajú k udržaniu dobrej a veselej nálady klientov,“ vysvetľuje námestníčka Mgr. Tatiana Gregušová, dipl.s.

Okrem sociálnych služieb zabezpečujú klientom aj pracovnú terapiu a záujmovú činnosť s cieľom zmysluplného využitia voľného času. ,,Realizujeme arteterapiu, muzikoterapiu, bibliografiu a tiež aktivity zamerané na rozvoj a podporu vnímania a pamäti. Spoločný čas si vypĺňame maľbami a tvorbou rôznych výrobkov. Voľný čas spríjemňujeme klientom aj prechádzkami v parku nášho zariadenia,“ hovorí námestníčka.

Senior centrum svätej Kataríny sa venuje klientom, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu a majú vek nad 65 rokov. ,,Poskytujeme nielen pomoc pri odkázanosti vo všetkých obslužných činnostiach,  ale aj ošetrovateľskú starostlivosť, stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie či žehlenie, sociálnu rehabilitáciu a podobne,“ opisuje Mgr. Tatiana Gregušová, dipl.s. Kapacita senior centra je 20 miest, momentálne majú 16 klientov a najstarší z nich má 92 rokov. Cieľom senior centra je vytvoriť pre klientov plnohodnotné prostredie pre dobrú psychickú a duševnú pohodu.

Späť