Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Pacienti sa naučili trpezlivosti a ohľaduplnosti

14.7.2020

Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých, nielen zdravotníkov, ale aj pre pacientov a ich príbuzných, zaťažkávajúcou skúškou. Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 preverila sily, trpezlivosť a pripravenosť všetkých rýchlo riešiť problémy, ktoré dovtedy nemocnice nepoznali a na novú realitu sa adaptovať. O tom, ako táto situácia ovplyvnila chod Nemocnice AGEL Handlová a ako celkovo hodnotí prvý polrok 2020, sme sa porozprávali priamo s jej riaditeľom, Ing. Petrom Kovaříkom.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2020 vo Vašej nemocnici?

Prvý polrok 2020 ja osobne hodnotím veľmi pozitívne. Bolo to pre nás všetkých zložité obdobie, pretože nič podobné sme doposiaľ nezažili. Menili sa nastavené procesy a logistika s ohľadom na epidemiologickú situáciu, došlo k poklesu počtu výkonov a ošetrených pacientov. Vďaka prístupu vedenia spoločnosti AGEL SK a ochote väčšiny zamestnancov spoločne sa zapojiť do preklenutia tohoto obdobia sme všetko zvládli a dokázali si, že sme schopní fungovať i v týchto krízových situáciách. To si cením a všetkým za to ďakujem. 

Bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu?

Negatívom bol predovšetkým pokles výkonov ambulantnej časti, takmer úplné zastavenie plánovaných operácií, obmedzenie a pozastavenie prijímania pacientov na Oddelení dlhodobo chorých, prudký nárast spotreby osobných ochranných prostriedkov mimo bežný pracovný štandard, teda priame ekonomické dopady na nemocnicu. Medzi tie neekonomické dopady patrí obmedzenie pohybu seniorov na Oddelení dlhodobo chorých a v zariadení Svätej Kataríny, pretože sa postupne zhoršoval psychický stav seniorov a zvyšoval sa nápor na ošetrovateľský personál. Pozitívami bola rýchla reakcia vedenia skupiny AGEL SK, vďaka zriadeniu krízového štábu sme dostávali denne aktuálne informácie vrátane odborných odporúčaní z prvej ruky a mohli sme tak lepšie zvládnuť ochranu našich pacientov, klientov i zamestnancov. Rovnako sme boli nápomocní našim neštátnym lekárom, čo určite prispelo k zlepšeniu vzájomnej spolupráce a potvrdeniu profesionality vedenia zdravotníckeho zariadenia.

Zmenilo sa správanie pacientov za uvedené obdobie? Ak áno, v čom?

Áno, určite. Pacienti sa naučili disciplíne, trpezlivosti a boli k sebe ohľaduplnejší. To isté sa dá povedať i o rodinných príslušníkoch, ktorí všetky tie nastavené opatrenia prijali za správne a rešpektovali ich.

V porovnaní s inými rokmi, koľko ste ošetrili, resp. hospitalizovali pacientov?

V sledovanom období koronavírusovej epidémie došlo k citeľnému poklesu ako ošetrených, tak hospitalizovaných pacientov. Pokles sa rádovo pohyboval v rozmedzí približne 50 % bežného obdobia.

 Čo je najsilnejšou devízou Vašej nemocnice?

Zamestnanci a vedenie nemocnice. V tomto ťažkom období sa ukázalo, kto a ako je schopný pracovať pod stresom a s dlhodobou záťažou, realizovať okamžité zmeny, predkladať opodstatnené návrhy na zmeny a kto je schopný pomáhať druhým i nad rámec svojich bežných pracovných povinností. Zjednodušene sa ukázalo, ako sú jednotliví zamestnanci v krízovom období lojálni voči svojmu zamestnávateľovi – teda našej nemocnici.

Darí sa Vám riešiť všeobecný personálny nedostatok ľudí v zdravotníctve?

V podmienkach našej nemocnice to je dlhodobý a trvalý problém. Poskytujeme totiž dlhodobú starostlivosť o geriatrických pacientov, čo je veľmi náročná práca ako fyzicky, tak i psychicky a všeobecne o ňu klesá záujem hlavne zo strany mladých ľudí. V podstate je jedno, či to sú lekári, sestry alebo iný zdravotnícky personál. Spĺňame síce všetky požiadavky zdravotných poisťovní na personálne vybavenie, ale nedá sa povedať, že by sme mali nadbytok personálu.

Späť