Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Nemocnica AGEL Handlová má novú riaditeľku. Top cieľom na najbližšie obdobie je rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých

24.11.2020

Nemocnica AGEL Handlová má od 23. októbra 2020 nové vedenie. Riaditeľkou sa stala skúsená manažérka Ing. Marta Eckhardtová, MPH. Nemocnicu prevzala v čase vrcholnej II. fázy pandémie koronavírusu, kedy rovnako ako ostatné zdravotnícke zariadenia riešia predovšetkým zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, covid pozitívnych pacientov, ale aj zamestnancov. Aké sú jej priority do najbližšieho obdobia, ako sa darí nemocnici bojovať s následkami pandémie nám Ing. Eckhardtová prezradila v rozhovore.

Na úvod vás poprosíme o stručné predstavenie, kde ste doposiaľ pôsobili, čomu ste sa venovali?

Do nemocnice v Handlovej som prišla zo Zlatých Moraviec, kde žijem a kde som si  viac ako rok „užívala“ dôchodok. Do odchodu do dôchodku som od roku 1991 pracovala v niekoľkých nemocniciach na pozíciách ako ekonomická námestníčka neskôr ako riaditeľka. Začínala som v roku 1991 v nemocnici Zlaté Moravce a končila v roku 2018 v nemocnici Levice na pozícii riaditeľky uvedenej nemocnice.  Za uvedené obdobie som ešte pôsobila v špecializovanej nemocnici Zobor v Nitre a v nemocnici Topoľčany, kde som jedno obdobie riadila dve nemocnice Topoľčany aj Levice.

V čom je podľa vás handlovská nemocnica osobitá?

Nemocnica AGEL Handlová sa špecializuje na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre chronicky chorých pacientov na Oddelení dlhodobo chorých s počtom lôžok 62. Jej špecifikum je v tom, že nemá ani jedno akútne oddelenie a akútna zdravotná starostlivosť je poskytovaná prostredníctvom ambulancií a SVLZ (spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky). Nemocnica prevádzkuje jednodňovú zdravotnú starostlivosť s kapacitou 15 lôžok, kde najmä pracovisko cievnej chirurgie  je vyhľadávané pacientami nielen z Handlovej a jej blízkeho okolia, ale pacienti sem dochádzajú z celého Slovenska.

V akom stave ste nemocnicu prevzali, v čom vidíte jej silné stránky a naopak, slabiny?

Nemocnica AGEL Handlová  je spoločnosť, ktorá využitím  moderných diagnostických a terapeutických postupov zabezpečuje pacientom poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti na požadovanej úrovni. Reprofilizáciou lôžkovej zdravotnej starostlivosti smerom k poskytovaniu dlhodobej ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti nemocnica získala nadregionálny dosah. V operačnej liečbe zabezpečuje okrem vyhľadávanej cievnej chirurgie aj poskytovanie výkonov všeobecnej chirurgie, gynekológie a urológie prostredníctvom jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Všetko toto spolu s príjemným prostredím v zrekonštruovaných priestoroch polikliniky tvorí silné stránky Nemocnice AGEL Handlová. Jej slabšou stránkou je možno malá atraktívnosť nemocnice  pre odborný personál, čo sa prejavuje nedostatkom lekárov a tiež aktuálny stav budov a zariadení lôžkovej časti nemocnice. To však chceme zmeniť.  

Aké sú vaše top priority na najbližšie obdobie?

Top prioritou na najbližšie obdobie je aspoň čiastočná rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých a vybudovanie nadštandardných izieb vrátane sociálneho zázemia a rekonštrukcia kotolne. V budúcnosti mám za cieľ aj rozšírenie spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti o ortopédiu, ako aj obnovenie činnosti Domu ošetrovateľskej starostlivosti.

Už ste spomenuli situáciu s personálom. Potrebujete nejaké pozície urgentne obsadiť?

Situácia s personálom nie je zlá, ale ani dobrá. Stále chýbajú lekári do špecializovaných ambulancií, na prevádzkovanie ktorých má nemocnica povolenie. Je to predovšetkým interná a kožná ambulancia, ale aj Oddelenie fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie. Stav ošetrovateľského a stredného zdravotného personálu máme  stabilizovaný. Mojou víziou pre budúce obdobie je zefektívnenie aj ďalších našich činností, rozšírenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti -  jednodňová zdravotná starostlivosť v oblasti ortopédie, nové ambulancie ako napr. gastroenterologická, ORL. Všetko toto realizovať s orientáciou na potreby a záujmy pacienta, aby našu nemocnicu opúšťali len spokojní pacienti. Uvedené je však možné len v spolupráci s TOP manažmentom ktorý som tu stretla. Všetkým z celého srdca ďakujem za aktívnu spoluprácu a aj za to, že mi pomáhajú zdolávať prvé kroky v mne neznámom prostredí. 

Ako sa odrazila aktuálna situácia s covidom na nemocnici? Plánujete nejake konkrétne opatrenia a zmeny vyplývajúce z epidemiologickej situácie?

Ako všetky oblasti života, aj našu nemocnicu ovplyvnila súčasná epidemiologická situácia.  Rešpektujeme a realizujeme aktuálne nariadenia hlavného hygienika, aktívne spolupracujeme s RÚVZ  a podarilo sa nám otvoriť mobilné odberové miesto, aby pacienti z nášho regiónu nemuseli dochádzať často niekoľko kilometrov do iných miest. Ako zdravotnícke zariadenie sme sa spolupodieľali na projekte  ,,Spoločná zodpovednosť´´, kde sme antigénnym testom v oboch kolách plošného testovania otestovali takmer 1000 ľudí.

Keď nie ste v nemocnici, čomu sa venujete?

Mojou radosťou sú moje vnúčatá, ktorým som chcela venovať svoj voľný čas, ale osud rozhodol inak a ja som prijala ponuku na riadenie nemocnice v Handlovej, ktorá je súčasťou siete nemocníc AGEL SK.  Rada čítam knihy, aj keď na tie mám veľmi málo voľného, a tak to riešim väčšinou na dovolenke a tam prečítam aj jednu knihu denne.
Späť