Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Handlovská algeziologická ambulancia pomáha pacientom zbaviť sa bolesti modernými metódami

26.11.2020

V prípade, že máte neutíšiteľné bolesti, s ktorými si neviete rady a vyčerpali ste takmer všetky možnosti liečby, je čas na návštevu algeziologickej ambulancie. V Nemocnici AGEL Handlová je takáto ambulancia pre pacientov k dispozícii dvakrát týždenne, a to v pondelok a v stredu.

Algeziologická ambulancia diagnostikuje a lieči pacientov s chronickou  neutíšiteľnou bolesťou, ktorá môže byť nádorového aj nenádorového pôvodu a u ktorých zlyhali možnosti liečby prostredníctvom iných medicínskych odborov. ,,Liečba algeziológom má svoje využitie tam, kde štandardná liečba bolesti bola vyčerpaná alebo zlyhala. Nie je určená pre pacientov, ktorí neboli nastavení na základnú liečbu bolesti, teda neužívajú žiadne lieky od bolesti alebo ich užívajú len veľmi sporadicky,“ vysvetľuje MUDr. Miroslav Pastucha, MPH, z ambulancie. Denne tam vyšetria až 20 pacientov, ďalších 10 až 15 pacientov absolvuje infúznu analgetickú liečbu, ktorá je podávaná denne. ,,Pacienti sa objednávajú telefonicky aj osobne, podmienkou objednania pacienta na vyšetrenie v algeziologickej ambulancii však je, že pacient musí byť diagnosticky kompletne doriešený príslušnými odbornými lekármi, najčastejšie ortopédom, neurológom prípadne neurochirurgom, ktorí aj vyšetrenie v algeziologickej ambulancii odporúčajú v prípade, že vyčerpali všetky možnosti ich liečby“ hovorí lekár. Detských pacientov majú len veľmi zriedkavo, väčšinou ide o onkologických pacientov.

Najvyšší podiel pacientov tvoria pacienti s bolesťami pohybového aparátu. ,,Ide najmä o bolesti chrbtice, bolestivé stavy po operáciách chrbtice či artrózy veľkých kĺbov. Venujeme sa aj pacientom s pretrvávajúcimi bolesti po prekonaní pásového oparu, neuralgiami trojklanného nervu, fantómovými bolesťami. Veľa pacientov prichádza aj s bolesťami, pri ktorých býva spúšťačom bolesti dlhodobá psychosociálna nepohoda pacientov rôzneho pôvodu. Ide o tzv. somatizačné poruchy. Časť pacientov tvoria onkologickí pacienti s bolesťami, ktorých na vyšetrenie odporúčajú onkológovia a často aj všeobecní lekári,“ opisuje MUDr. Miroslav Pastucha, MPH.

Pri prvom vyšetrení, ktoré často trvá až jednu hodinu, je s pacientom podrobne rozobratá charakteristika bolesti, ktorou pacient trpí (typ bolesti, časový priebeh bolesti, ovplyvnenie kvality života pacienta bolesťou, možné príčiny bolesti atď.). Základom liečby bolesti v algeziologickej ambulancii je farmakoterapia, či už celková alebo v menšej miere aj lokálna (napr. aplikácia kapsaicínových náplastí). ,,Táto je dopĺňaná infúznou analgetickou liečbou, infiltráciami bolestivých zón rôznymi medikamentmi, ale aj nefarmakologickými postupmi, ktoré sú pacientom poskytované najmä v spolupráci s fyziatricko-rehabilitačným oddelením. V našej ambulancii máme snahu v blízkej budúcnosti aplikovať Rebox, ktorý je účinný najmä pri akútnom zvýraznení bolestí. Od začiatku tohto roka sme začali aplikovať biodermálne nite a ich účinkom sme sami prekvapení, najmä čo sa týka bolestí veľkých kĺbov. V ambulancii tiež aplikujeme infúznu liečbu s vysokodávkovaným vitamínom C a aplikujeme aj inhalačnú liečbu kyslíkom,“ dodáva.

Pacienti sa môžu objednať na telefónnom čísle 0917 600 523, resp. 046/5192730.

Späť