Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

V handlovskej nemocnici bol ako všade v zdravotníctve rok 2020 úplne iný . „Našou devízou je jednodňová chirurgia a liečba varixov“

5.1.2021

Už len niekoľko hodín zostáva do príchodu nového roka. Bol to rok úplne iný, veľmi ťažký a náročný, špeciálne pre sektor zdravotníctva. Nezáleží či ide o malú či veľkú nemocnicu, každá sa musela vyrovnať s dosiaľ nepoznanou realitou, promptne zmeniť a prispôsobiť svoj chod novým podmienkam a najdôležitejšie bolo zabrániť šíreniu koronavírusu medzi zamestnancov aj pacientov. V rozhovore nám to potvrdila MUDr. Lucia Radvanská – námestníčka pre LPS v Nemocnici AGEL Handlová

Ako by ste zhodnotili uplynulý rok 2020 v nemocnici AGEL Handlová?

Uplynulý rok 2020 sa niesol v znamení nepriaznivej epidemiologickej situácie, častokrát obmedzení, kedy sme museli rešpektovať opatrenia hlavného hygienika a aj napriek tomu poskytnúť v tejto ťažkej situácií zdravotnú starostlivosť všetkým pacientov.   


Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu?

Ako celý svet, celé Slovensko, aj my sme boli v priebehu veľmi krátkej doby prinútení podniknúť kroky, aby sme zabránili, či znížili dopady COVIDU-19 na naše zdravotnícke zariadenie, našich pacientov či zamestnancov. Bola a stále je pred nami doba veľkých otáznikov, kde odpovede prichádzajú postupne, niekedy naozaj veľmi pomaly a my to musíme rešpektovať. Reagovali sme na potreby nášho regiónu, ako zdravotnícke zariadenie sme otvorili mobilné odberové miesto pre pacientov z nášho regiónu, kde v spolupráci s RÚVZ ponúkame možnosť RT-PCR testovania na COVID-19 zo zdravotnej indikácie, ako aj pre samoplatcov, ktorú najviac využívajú klienti pri vycestovaní do zahraničia. Spolupodieľali sme sa na celoplošnom testovaní v projekte ,,spoločná zodpovednosť´´ a spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva, kde sme sa prihlásili k výzve zriadiť mobilné odberové miesto pre antigénne testovanie pre verejnosť. Dôležitým pozitívom bolo vyprofilizovanie zamestnancov, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť, ktorí aj napriek náročnému obdobiu pracovali na 100% a častokrát aj viac. Ale aj táto doba ukázala naše slabšie stránky, ktorými sa budeme venovať, ako napr. zmeny v obsadení niektorých pracovných pozícií.

Zmenilo sa správanie pacientov za uvedené obdobie? Ak áno, v čom? Boli ochotní rešpektovať nastolené opatrenia?

Myslím si, že správanie pacientov sa nezmenilo, aj v tomto náročnom období bola skupina pacientov veľmi milých, chápavých, ktorá nás veľakrát sama povzbudzovala v našej práci a protipólom k nim boli takí, ktorí boli menej ochotní rešpektovať nastolené opatrenia a takýmto prístupom znepríjemňovať vzájomnú spoluprácu.  Najťažšie znášali zákaz návštev naši seniori, preto sme v našom Senior centre Sv. Kataríny, n.o. spustili projekt komunikácie on-line, cez videohovory, aby sme aspoň takouto formou zmiernili chvíle izolácie a odlúčenia od blízkych a rodiny.

V porovnaní s inými rokmi, koľko ste ošetrili, resp. hospitalizovali pacientov?

V rámci polikliniky poskytujeme zdravotnú starostlivosť v špecializovaných ambulanciách, tie pracovali bez obmedzenia, častokrát sa využívala konzultácia s lekárom cez telefón a predpisovali sa recepty elektronicky, aby sa znížila mobilita pacientov. V prvej vlne sme dočasne prerušili prevádzku jednodňovej zdravotnej starostlivosti z dôvodu pozastavenia plánovaných výkonov a oproti minulému roku sa znížil počet hospitalizácií s následnom zdravotnou starostlivosťou na oddelení dlhodobo chorých aj v dôsledku obáv z hospitalizácie zo strany pacientov, či zníženiu počtu hospitalizácií na akútnych oddeleniach našich prekladových nemocníc.

Čo je najsilnejšou devízou handlovskej nemocnice?

Určite naša ambulancia cievnej chirurgie a jednodňová zdravotná starostlivosť, ktorú vyhľadávajú pacienti z celého Slovenska - hlavne pre operácie varixov dolných končatín laserom - ELVeS metódou a operácie hemoroidov laserom metódou LHP. Veľmi dôležitou súčasťou nášho zdravotníckeho zariadenia je oddelenie dlhodobo chorých, kde poskytujeme našim pacientov následnú zdravotnú starostlivosť a Senior centrum Svätej Kataríny, ktoré slúži ako zariadenie sociálnej starostlivosti v celoročnej pobytovej forme.

Darí sa vám riešiť všeobecný personálny nedostatok ľudí v zdravotníctve?

Sú kategórie zdravotníckych pracovníkov, ktorých je všeobecne na Slovensku veľmi málo a tým je ovplyvnený aj náš dopyt, najmä po lekároch špecialistoch (internista, dermatovenerológ, RHB lekár).

Sestry takisto patria medzi kategóriu, ktorá je aj do budúcna ohrozená. Nemáme takmer žiadne žiadosti  o prijatie do zamestnania.

Do ktorej oblasti sa najviac investovalo? Vyžiadal si uplynulý rok nejaké nečakané investície?

Epidemiologická situácia si vyžiadala venovať najväčšiu pozornosť ochrane zdravia či už zamestnancov, tak aj pacientov. Bolo zakúpené väčšie množstvo germicídných žiaričov, veľké finančné prostriedky sa investovali na nákup osobných ochranných prostriedkov a dezinfekcie.

Podarilo sa v rámci nemocnice niečo zrenovovať?

Dopad súčasnej koronakrízy sa premietol i v tejto oblasti, boli sme nútení odložiť plánovanú rekonštrukciu Oddelenia dlhodobo chorých, vybudovanie nadštandardných izieb s vlastným sociálnym zariadením a spoločných priestorov, ako aj rekonštrukciu kotolne na začiatok roku 2021. 

Udialo sa niečo, čo by ste chceli vyzdvihnúť, za čo niekomu poďakovať?

V prvom rade by som chcela vyjadriť veľký obdiv, rešpekt a hlavne poďakovanie všetkým našim zdravotníckym, ale i nezdravotníckym zamestnancov a vedeniu nemocnice, ktorí aj napriek náročnému obdobiu pracovali s veľkým odhodlaním, spolupodieľali sa na prevádzke zdravotníckeho zariadenia a mobilného odberového miesta a všetkým tým, ktorí sa starali o našich pacientov, či už pri lôžku jednotlivých oddelení, alebo v našich ambulanciách. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za vynikajúcu spoluprácu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach,

aj celému tímu laboratórnej diagnostiky Nemocnica AGEL Zvolen a samozrejme aj vedeniu mesta Handlová a Mestskej polícii za aktívnu pomoc a spoluprácu.

Späť