Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Neurologická ambulancia v handlovskej nemocnici mesačne vyšetrí viac ako 500 pacientov

7.1.2021

Bolesti chrbtice sú najčastejším dôvodom, prečo pacienti navštívia Neurologickú ambulanciu v Nemocnici AGEL Handlová. O tom, ako prebieha neurologické vyšetrenie, aby bola diagnostika správna a ako to je s migrénami či príčinami neurologických ochorení, sme sa porozprávali s neurologičkou MUDr. Jarmilou Hmirákovou.

Posúdenie problému, či pacient patrí na neurologické vyšetrenie, je na zvážení obvodného lekára, ku ktorému má každý pacient prísť, pokiaľ si to nevyžaduje zásah rýchlej zdravotnej pomoci. Patria sem najmä bolesti hlavy, poruchy vedomia, kŕčové stavy, ochrnutie končatín, tŕpnutie končatín a bolesti vystreľujúce z chrbtice do končatín, tras končatín, akútne poruchy zraku, závraty. ,,Mesačne vyšetríme v priemere 400 až 550 pacientov. Najčastejšie nás pacienti vyhľadávajú pre bolesti chrbtice a v poslednej dobe sa tiež zvyšuje počet pacientov s potrebou vyšetrenia pre posudkové účely,“ hovorí lekárka z handlovskej neurologickej ambulancie. ,,Náročnosť práce neurológa nie je len v počte pacientov, ale v samotnom vyšetrení. Vždy je nutné vyšetriť celého pacienta, posúdiť komplexne aj jeho anamnézu a iné ochorenia. V tomto práca neurológa kombinuje vyšetrenie internistu, ortopéda, rehabilitiačného lekára, ale aj iné pododbory,“ vysvetľuje MUDr. Hmiráková. Pacient by si mal na prvé vyšetrenie priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu, kartičku poistenca, aj odporučenie od obvodného lekára, prípadne iného špecialistu.

V neurologickej ambulancii sa veľmi často stretávajú s bolesťami chrbtice. ,,Najčastejšou príčinou týchto bolestí sú degeneratívne zmeny, vrátane porúch medzistavcových platničiek, nestabilita chrbtice, spôsobená oslabením podporného svalovo-šľachového aparátu. Čo sa týka liečby, najdôležitejšia je úprava pohybového režimu. V prípade akútnych bolestí je to upokojenie  a nájdenie si tzv. úľavovej polohy, kedy je chrbtica v optimálnom postavení a tlak na nervové korene je čo najmenší. Pohybový režim a cvičenia prichádzajú do úvahy v medziobdobí, kedy nie je bolesť akútna. Potrebné je podporiť závesný aparát a celkové postavenie chrbtice. Protizápalová liečba a vitamíny sú skôr ako doplnok liečby,“ hovorí neurologička MUDr. Jarmila Hmiráková.

Výnimkou nie je ani liečba cievnej mozgovej príhody, ktorá bola v minulosti spájaná skôr so staršími vekovými kategóriami.  Podľa slov handlovskej neurologičky nie je v súčasnej dobe výnimkou ani 30 ročný pacient: ,,Najmladší pacient s touto diagnózou, ktorého som vyšetrovala, mal 25 rokov. Čo sa týka predchádzania tomuto ochoreniu, platí viacmenej to isté, ako u iných srdcovocievnych ochorení. Životospráva, dostatok pohybu, zdravé stravovanie, kontroly a liečba iných ochorení, ktoré pacienti niekedy zanedbávajú, najmä vysokého krvného tlaku a cukrovky.“

V neurologickej ambulancii Nemocnice AGEL Handlová sa do popredia dostávajú aj migrény. V minulosti boli jednoznačne doménou žien, ale v dnešnej dobe sú už postihovaní aj muži, aj keď v podstatne menšej miere ako ženy. Čo sa týka vekovej kategórie, u žien prevažuje vek medzi 25-tym a 35-tym rokom, u mužov skôr vyššie ročníky.  ,,Príčiny migrény nie sú stále jednoznačne doriešené. Jednou z príčin je aj genetická predispozícia, častejší je výskyt v rodinách. Niekedy je spúšťačom stres, niekedy aj bolesti krčnej chrbtice. Čo sa týka predchádzania, niekedy pomôže zmena životosprávy, vyvarovanie sa alkoholu, provokačných potravín, najmä čokolády, korenených jedál, tiež napomáhajú niektoré látky, ktoré pomáhajú uvoľňovať sťahy cievnej steny, ku ktorým dochádza počas záchvatu migrény. Pri vzniku bolestí je nutné užiť lieky, tzv. antimigreniká čo najskôr, inak sa efekt nemusí dostaviť. U ťažkých stavov, kedy môže dôjsť až ku prechodnému opuchu mozgu,  vtedy už pacient musí byť hospitalizovaný,“ dodáva neurologička.

Nemocnica AGEL Handlová  je situovaná v pokojnom prostredí mesta Handlová. Je to nemocnica rodinného typu, čo znamená, že najvyššou prioritou je pre nich rodina. Tejto filozofii vedenie prispôsobilo celý chod nemocnice, návštevné hodiny, konzultačné hodiny, prístup lekárov, sestier a celého personálu.
Späť