Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Dnes je Medzinárodný deň uvedomenia si stresu. Ako stres vnímajú a riešia v Nemocnici AGEL Handlová? Stres. Podľa všeobecnej klasifikácie nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je

16.4.2021

Stres. Podľa všeobecnej klasifikácie nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela. Podľa každodennej reality menšie či väčšie situácie, ktoré dokážu poriadne zatriasť našim životom. Tie menšie stresy berieme ako samozrejmosť, tie väčšie nám dávajú poriadne zabrať a výrazne ovplyvňujú náš život. Aby sme sa so stresom dokázali vysporiadať, alebo ten závažný prekonať, prvou podmienkou je si ho objektívne uvedomiť. Práve dnešný deň, 16. apríl je Medzinárodným dňom uvedomenia si stresu. Ako stres vnímajú a riešia zdravotníci aj pacienti v Nemocnici AGEL Handlová?

Každý z nás, už od útleho detstva až po najstarší vek zažíva veľké množstvo stresov. ,,Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva, a pritom nie je presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná, vysvetľuje MUDr. Miriam Kvostková, primárka Oddelenia dlhodobo chorých v Nemocnici AGEL Handlová.  Stresová odpoveď má slúžiť na riešenie situácie mobilizovaním všetkých síl organizmu. Vyvolávačmi stresov sú rozličné ťažko zvládnuteľné životné okolnosti, označované ako stresory -prekvapenie, zľaknutie, radostná či smutná správa. Stres môže byť  pozitívny, negatívny, špecifický.“ Pozitívny stres prináša rozochvetie pri očakávaní kladne emocionálne nabitej udalosti. Zlepšuje výkon a tvorivosť. Negatívny je používaný pre nepriaznivé situácie. ,,V bežnej komunikácii je slovo stres vždy negatívne, za posledný rok sme zaznamenali aj slovo stres v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na našom oddelení bol veľkýem stresom pre našich pacientov zákaz návštev, obava z nakazenia covidom, ale aj stres z neistoty, kedy toto obdobie skončí. Nikto z nás si určite nemyslel, že to bude trvať viac ako rok.  Snažili sme tento druh stresu riešiť aspoň možnosťou telefonického spojenia, ktoré však u starších pacientov nie je tak samozrejmé ako u mladších. Mobilné telefóny pacientov mali zdravotnícki pracovníci k dispozícii, a keď im príbuzní zavolali, tak im pomohli s telefónmi manipulovať, pretože častokrát si pacienti postláčali rôzne tlačidlá,  dokonca zablokovali telefón,“ opisuje konkrétne skúsenosti z praxe primárka MUDr. Kvostková. Asi najlepšou formou stresu je stres špecifický. Ten je  úmyselne vyvolaný a prichádza po ňom uvoľnenie, sú to napríklad adrenalínové športy.

Samozrejme, aj v práci lekára sú rôzne situácie, kedy sa človek ocitne v tzv. „negatívnom" strese. Aj už spomínaná pandémia je príkladom stresu. ,,Sú to hlavne nepredvídané situácie, ktoré treba riešiť hneď. Vtedy sa siaha častokrát až na dno ľudských možností a síl. Po zvládnutí však príde očakávané uvoľnenie. Akým spôsobom stres zvládať, to je u každého individuálne, v mojom prípade je to šport ako kalanetika, beh, plávanie, hudba, čítanie, pobyt na čerstvom vzduchu,“ dodáva skúsená odborníčka.

Späť