Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Handlovská nemocnica sa pripravuje na rozbeh plánovaných operácií. Príprava na operáciu a psychická pohoda pacienta sú rovnako dôležité ako samotná operácia

28.4.2021

Hoci takmer rok trvajúca pandémia koronavírusu plánované operácie zastavila a všetka pozornosť sa sústredila na akútne a covidové prípady, spolu s uvoľňovaním opatrení sa začínajú realizovať aj plánové operácie vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS). Tu je veľmi dôležitá celková tzv. perioperačná starostlivosť. Čo všetko zahŕňa tak pre pacienta ako aj z pohľadu zdravotníka sme zisťovali v Nemocnici AGEL Handlová.

V uplynulom roku v nemocnici vykonali takmer 900 zákrokov spadajúcich do jednodňovej zdravotnej starostlivosti. V prevažnej miere išlo o chirurgické zákroky súvisiace s operáciami varixov dolných končatín. Druhá vlna pandémie však spôsobila odklad stoviek plánovaných zákrokov. „Samozrejme, vzhľadom na pandémiu sme výrazne museli obmedziť našu jednodňovú plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa zvyčajne pohybuje na úrovni 1200 operácií. Pacienti, u ktorých sa mohli tieto výkony odložiť, museli a musia stále čakať. Vzhľadom na očakávané uvoľnenie protiepidemických opatrení sme pripravení našu jednodňovú zdravotnú starostlivosť naplno rozbehnúť, čo si vyžiada precízne plánovanie výkonov, organizáciu zdravotníkov a aj pacientov,“ uviedla riaditeľa Nemocnice AGEL Handlová MUDr. Marta Eckhardová MPH.  

Aby sa menšie chirurgické zákroky mohli realizovať, pacienti absolvujú tzv. perioperačnú starostlivosť. „ Je to termín používaný na opis troch fáz každého chirurgického zákroku, ktorý zahŕňa predoperačnú fázu, intraoperačnú a pooperačnú fázu,“ vysvetľuje  Iveta Bubláková, vedúca sestra JZS v Nemocnici AGEL Handlová. Predoperačná fáza začína rozhodnutím o realizovaní operácie a končí prevzatím pacienta na operačnú sálu. „Jej cieľom je kompletná príprava chorého na operačný výkon, minimalizovanie rizika operácie a prevencie možných komplikácií. Intraopeačná fáza je samotná operácia a pooperačná fáza zahŕňa presun pacienta z operačnej sály a trvá až do zotavenia pacienta a prepustenia do domácej starostlivosti,“ vysvetľuje vrchná sestra. Pooperačná starostlivosť je tiež mimoriadne dôležitá, zahŕňa komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta podľa druhu operácie (monitorovanie vitálnych funkcií, tlmenie bolesti, sledovanie operačnej rany, močenie, príjem tekutín, pomoc pri mobilite atď).

„Dôležitou súčasťou akejkoľvek operácie je aj príprava pacienta po psychickej stránke. Aby pacient vedel, čo ho čaká, aby sa extrémne nebál, aby pochopil nevyhnutnosť operačného výkonu a očakávaný výsledok, ale aj možné riziká. Zle psychicky nastavený pacient môže byť veľká komplikácie operácie,“ hovorí zo skúsenosti vedúca sestra JZS. „Preto je dôležité dodávať pacientovi istotu a dôveru, podporiť ho a povzbudiť, zmierniť jeho strach, redukovať streda a úzkosť spojenú s operáciou.“

Každá operácia je neštandardný, aj keď kontrolovaný zásah do organizmu. Anestetiká na každého pôsobia inak, najmä čo sa týka prebúdzania sa z narkózy, ktorá je vlastne riadeným bezvedomím pod dohľadom špecialistu. „Pri prebúdzaní pacientov z anestézii sa často stretávame s milými aj vtipnými príhodami,  všeličo nám dokážu porozprávať. Sme profesionáli, na takéto reakcie zvyknutí. Pre nás je najdôležitejšie, aby pacient bol v poriadku,“ dodáva na záver zdravotníčka s dlhoročnými skúsenosťami.

Späť