Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Handlovská nemocnica pripravuje spustenie Domu ošetrovateľskej starostlivosti

10.5.2021

Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. pripravuje otvorenie Domu ošetrovateľskej starostlivosti. Bude slúžiť pacientom, ktorí dlhodobo potrebujú kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť. DOS plánujú otvoriť od júna a zmluvne bude spolupracovať so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Handlovská nemocnica zareagovala na aktuálnu potrebu v regióne, kde chýbajú lôžka dlhodobej kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti. ,,Využili sme voľné priestory, kde v minulosti bola umiestnená

jedna ošetrovacia jednotka  oddelenia dlhodobo chorých. Tieto priestory aktuálne rekonštruujeme. Rozhodnutie začať s prevádzkovaním Domu ošetrovateľskej starostlivosti odráža našu snahu vyjsť v ústrety mnohopočetným žiadostiam pacientov v Handlovej a okolí. Máme na to kapacity a tento projekt zapadá aj do stratégie našej nemocnice rozširovať nami poskytované služby a celkovo zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlila Ing. Marta Eckhardtová, MPH, riaditeľka Nemocnice AGEL Handlová. Pacienti z  ODCH, ktorí vyžadovali ešte pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, museli byť doteraz  prekladaní do iných zdravotníckych zariadení, napr. do Levíc či Banskej Štiavnice.

Nový DOS bude mať kapacitu 20 klientov, tí sa budú môcť liečiť v zmodernizovaných priestoroch s novým mobiliárom, novými oknami a dverami. 

DOS bude poskytovať svoje  služby pacientom:

  • so zmeneným zdravotným stavom v súvislosti s chronickým dekompenzačným ochorením,
  • so zmeneným zdravotným stavom v súvislosti s imobilizačným syndrómom,
  • s neurologickým ochorením,
  • v rekonvalescencii,
  • v rehabilitačnom programe po úraze s obmedzenou hybnosťou,
  • po operačných výkonoch, kde sa ešte vyžaduje ošetrovateľská starostlivosť,
  • s narušenou integritou kože (rozsiahle rany, dekubity),
  • s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti

DOS bude mať zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Dĺžka pobytu je v zmysle súhlasu poisťovne stanovená na maximálne jeden mesiac.

Späť