Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

17. máj je Svetovým dňom hypertenzie . Primárka handlovskej nemocnice: „Ľudia vysoký tlak podceňujú, lebo nebolí“

14.5.2021

Hypertenzia, vysoký krvný tlak, je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie, ktoré môže v prípade nedostatočnej liečby viesť k mnohým komplikáciám a vo výnimočných prípadoch až k smrti pacienta. Je preto veľmi dôležité ochorenie nepodceňovať, aj keď tisíce ľudí s ním bez problémov fungujú a pretože ho ,,nevidieť“, tak aj zľahčujú. 17. máj je Svetovým dňom hypertenzie, jeho zmyslom je podporiť verejné povedomie a pripomenúť verejnosti potrebu prevencie. Aj v Nemocnici AGEL Handlová liečia toto ochorenie každý deň, snažia sa však svojich pacientov edukovať, dôležité sú aj pravidelné kontroly, dôvera v lekárov a životospráva.

Rizikové faktory vzniku hypertenzie každý veľmi dobre pozná. Sú to vek, keďže so zvyšujúcim sa vekom je výskyt hypertenzie vyšší, nadváha, výskyt hypertenzie v rodine, fajčenie, nadmerný príjem soli v strave, nadmerné užívanie alkoholu, stres a ďalšie faktory. „Pacient častokrát nemá príznaky, vysoký tlak nebolí, môže však pociťovať bolesti hlavy, mať krvácanie z nosa, bolesti na hrudníku,“ vysvetľuje MUDr. Miriam Kvostková, primárka Oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice AGEL Handlová. Tí menej zodpovední navštívia lekára až vo chvíli, keď už majú vážne problémy, ktoré im znemožňujú každodenný bežný život, tí zodpovednejší chodia na pravidelné prehliadky a vtedy je možné odhaliť už začínajúcu hypertenziu a nastaviť správnu liečbu. „Komplikácie hypertenzie sú poškodenie orgánov, v prvom rade srdca, tepien, čo môže vyústiť až do náhlej cievnej mozgovej príhody, prípadne obličiek,“ hovorí skúsená odborníčka. Hypertenziou trpí väčšia časť populácie. V staršom veku stúpajú hodnoty systolického krvného tlaku takmer lineárne so stúpajúcim vekom. „Proces starnutia je komplexný dej, ktorý postihuje všetky orgány. Štrukturálne a funkčné zmeny spôsobujú pokles adaptability na rôzne podnety. Proces starnutia neobchádza ani cievy. Znížená poddajnosť ciev v staršom veku spôsobuje zvýšenú tlakovú odpoveď aj pri malom náraste objemu cirkulujúcej tekutiny,“ vysvetľuje primárka ODCH.

A čo môžeme urobiť všetci aj bez návštevy lekára? „Na prvom mieste je to úprava životosprávy, schudnúť alebo udržovať normálnu telesnú hmotnosť/BMI 18,5-24,9 kg/m2. Redukcia hmotnosti prináša pokles tlaku o 5-20 mmHg na 10 kg. Zvýšená konzumácia zeleniny a ovocia, uprednostniť nízkotučné jedlá umožňuje dosiahnuť zníženie tlaku až o 14 mmHg,“ vysvetľuje MUDr. Kvostková. Predchádzať vzniku hypertenzie možno príjmom vyváženej zdravej stravy s nízkym obsahom soli a cholesterolu, pravidelnou fyzickou aktivitou a udržiavaním adekvátnej hmotnosti, neužívaním veľkého množstva alkoholu, nefajčenia, vyhýbaním sa stresu, pravidelným meraním tlaku krvi a zaznamenávaním jeho hodnôt. Pravidelná fyzická aktivita, to môže byť napr. aj 30 minút rýchlej chôdze väčšinu dní v týždni má podobný efekt ako aktívne cvičenie. „Účinné je napríklad na krátke presuny cielene nevyužívať dopravné prostriedky, minimálne používať osobný výťah a pod,“ hovorí primárka jednoduchý návod prevencie hypertenzie pre nás všetkých.

„Hypertenzia sprevádza pacienta po celý život, ak sa správne lieči a pravidelne kontroluje, pacienti sa dožívajú vysokého veku. Rozdiel je aj v tom, či sa na vysoký tlak lieči mladý človek, alebo senior. Liečba artériovej hypertenzie u seniorov musí byť komplexná, zameraná jednak na nefarmakologické opatrenia, jednak na adekvátnu farmakoterapiu, ktorá zodpovedá špecifikám starnúceho organizmu. „Za normálny tlak sa považuje rozpätie 100-120/60-80 mmHg, za hypertenziu považujeme hodnoty nad 140/90mmHg. My sme sa však stretli už aj s extrémnymi nameranými hodnotami aj 210/130mmHg,  čo sú už život ohrozujúce hodnoty,“ hovorí na záver skúsenosti s praxe MUDr. Kvostková.

Späť