Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Senior centrum Nemocnice AGEL Handlová má voľné miesta. Jeho výhodou je bezprostredná prítomnosť nemocnice

14.7.2021

Senior centrum Svätej Kataríny v Nemocnici AGEL Handlová je, podobne ako iné zariadenia tohto druhu, zvyčajne plne obsadené. Jeho obrovskou výhodou je kombinácia pobytového centra s možnosťou okamžitej zdravotnej starostlivosti v prípade akejkoľvek náhlej zmeny zdravotného stavu klienta. Aktuálne má Senior centrum niekoľko voľných miest.

Senior centrum Svätej Kataríny funguje v priestoroch Nemocnice AGEL Handlová od roku 2014. Skúsenosti kvalifikovaných zdravotníkov a opatrovateľov  pri starostlivosti o seniorov sú v regióne vysoko cenené, podarilo sa im veľmi dobre zvládnuť aj problematické pandemické obdobie.

Keďže ide zväčša o klientov vo veľmi vysokom veku a zväčša s rôznou kombináciou diagnóz, bezprostredná prítomnosť v nemocnici je veľkou pridanou hodnotou. „Umožňuje nám to v prípade akejkoľvek zdravotnej komplikácie poskytnúť klientom lekársku starostlivosť či realizáciu odborných vyšetrení v špecializovaných ambulanciách,“ vysvetľuje Mgr. Viera Mažičová, manažérka zdravotnej starostlivosti. „Klientom poskytujeme dlhodobé ubytovanie s odbornou 24–hodinovou ošetrovateľskou a opatrovateľskou starostlivosťou, základnými a doplnkovými sociálnymi službami od celodenného stravovania až po záujmové činnosti.“  Zariadenie sa navyše nachádza v blízkosti  parku s možnosťou prechádzok a oddychu, ale zároveň v blízkosti centra mesta, čo zabezpečuje ľahkú dostupnosť železničnej a tiež autobusovej dopravy.

Kapacita Senior centra je 20 miest. Klienti sú ubytovaní v jedno a dvojposteľových  izbách. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami, nočným stolíkom, stoličkou, skriňou. Klienti majú možnosť bezdrôtového pripojenia na internet, ako aj realizácie videohovorov so svojimi príbuznými. 

Kto sa môže stať klientom Senior centra Svätej Kataríny definuje platná legislatíva. „Poskytujeme svoje sociálne služby klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č. 3 zákona č. 488/ 2000/ Z.z., tiež klientom, ktorí nie sú schopní postarať sa o seba, pripraviť si stravu a vyžadujú dohľad skúsených odborníkov,“ hovorí Mgr. Mažičová.

Zariadenie poskytuje pomoc aj pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, služby poradenstva, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu či rôzne záujmové činnosti.

„V našom zariadení poskytujeme dlhodobý, ale aj krátkodobý pobyt, podľa požiadaviek klienta, ktorý prejaví záujem o naše služby. Naše opatrovateľské služby využívajú aj ležiaci pacienti, ktorým je poskytovaná adekvátna ošetrovateľská starostlivosť, polohovanie, samozrejmosťou je zabezpečenie hygieny, stravovanie a obliekanie. Našim hlavným cieľom je predovšetkým spokojnosť klientov v rámci  poskytovania odborných služieb a starostlivosti.  Príjemný personál a tiež nízka kapacita Senior centra prispievajú k vytváraniu príjemnej rodinnej atmosféry,“ dodáva Mgr. Tatiana Gregušová , námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice AGEL Handlová. V zariadení pracuje v súčasnosti  osem opatrovateliek pod odborným vedením vedúcej sestry a sociálneho pracovníka.

Späť