Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Nemocnica AGEL Handlová je pripravená na nápor pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Jesenné obdobie je na tieto operácie najvhodnejším obdobím

20.9.2021

Nemocnica AGEL Handlová je pripravená po stránke technickej aj personálnej realizovať naplno plánované operácie v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti je práve jeseň najvhodnejším obdobím. Pacienti, ktorí vyžadujú operačné zákroky v oblasti chirurgie, gynekológie a urológie oceňujú najmä krátky pobyt v nemocnici, šetrné a odborné prevedenie týchto zákrokov a krátky čas rekonvalescencie. Lekári zdôrazňujú, že je dôležité operácie neodkladať, ale nájsť si čas na ich absolvovanie. Dnešná technika, lekárska zručnosť, odbornosť a skúsenosti umožňujú menšie operácie absolvovať rýchlo, s elimináciou bolestivosti a času, vyžadujúceho PN.

„Cieľom jednodňovej chirurgie je vykonávanie moderných miniinvazívnych operácií, po ktorých je možné pacienta po nevyhnutnom pobyte na lôžku prepustiť do domáceho ošetrenia. Výhodou je zníženie nákladov na liečbu pacienta, zníženie rizika infekcie nemocničnými kmeňmi baktérií, ako aj to, že pre pacienta a jeho rodinu predstavuje väčší komfort pred operáciou i po nej. Uvedený štýl práce okrem toho umožňuje dosahovať krátku ošetrovaciu dobu a skracuje obdobie práceneschopnosti,“ vysvetľuje vedúci lekár jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnice AGEL Handlová MUDr. Vladimír Výrostko. Každá takáto operácia si okrem indikácie odborným lekárom vyžaduje aj predoperačné  anestéziologické vyšetrenie. „To vieme pacientovi poskytnúť priamo v našej anestéziologickej ambulancii, aby nemusel individuálne riešiť, ako a kde toto vyšetrenie získať,“ pokračuje MUDr. Výrostko.   

Zákroky jednodňovej zdravotnej starostlivosti vykonávajú v Nemocnici AGEL Handlová skúsení lekári. „Nosnou líniou operácií v odbore chirurgia sú operácie varixov dolných končatín laserom - ELVeS metódou a operácie hemoroidov laserom LHP metódou. K ďalším operačným výkonom patria napr. laparoskopické operácie žlčníka, prietrží, chronického zápalu slepého čreva, operácie kožných a podkožných nádorov, karpálneho tunela, operácie análnych fistúl a fisúr či sakrálneho dermoidu,“ hovorí MUDr. Vladimír Výrostko. Okrem chirurgie poskytuje handlovská nemocnica jednodňovú zdravotnú starostlivosť aj v odbore gynekológia a urológia. Práve v odbore urológia handlovská nemocnica plánuje rozšíriť svoju zdravotnú starostlivosť od októbra 2021.

Hoci sa plánované operácie podľa ich druhu môžu vykonávať celý rok, sú zákroky, ktoré je vhodné realizovať práve na jeseň. Jedným z takýchto zákrokov sú aj operácie varixov – kŕčových žíl. „V tomto období je už chladnejšie a všetky práce v záhradách sú pomaly ukončené, teda pacient má dostatočný čas na rekonvalescenciu,“ hovorí lekár.

Výhodou handlovskej nemocnice je, že pacienti na svoj plánovaný jednodňový zákrok nemusia dlho čakať. „Našou prioritou a prednosťou je, že sme menšia nemocnica, takže čakacie časy sú oveľa kratšie s individuálnym prístupom ku každému pacientovi a to vrátane pooperačných kontrol. Samozrejmosťou sú zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami,“ dodáva MUDr. Výrostko. Handlovská nemocnica mesačne zrealizuje približne 80-90 operácií jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v letných mesiacoch ich počet klesá z dôvodu vyšších teplôt a dovoleniek.

Späť