Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Príznaky nádoru močového mechúra často pripomínajú jeho zápal, upozorňuje urologička

4.2.2022

Štvrtý február je považovaný za Svetový deň boja proti rakovine. Je potrebné, aby sa toto ochorenie pravidelne dostávalo do povedomia širokej verejnosti a vďaka Únii pre medzinárodná kontrolu rakoviny (UICC) si ho pripomíname práve dnes, 4. februára. Urologička z Nemocnice AGEL Handlová MUDr. Viola Filipovičová nám prezradila, s akými typmi rakoviny prichádza do kontaktu, aké sú ich príznaky či prevencia.

Keď sa povie urológ a rakovina, všetkým okamžite napadne rakovina prostaty. Stretávate sa vo svojej praxi aj s inými druhmi rakoviny? Akými, čo rakovina zasahuje?

Ďalšími nádorovými ochoreniami, s ktorými urológ prichádza do kontaktu, sú nádorové ochorenia obličiek, močového mechúra, raritne močovej trubice a veľmi zriedkavo penisu. Príležitostne sa v urologickej ambulancii stretávame s rakovinou semenníkov, ktorá postihuje najmä mladších mužov a v prípade neskorého záchytu veľmi rýchlo napreduje. V prípade skorého záchytu je ale jej prognóza dobrá.

Aké sú varovné príznaky pri týchto druhoch rakoviny, čo by si mal človek všímať?

Rakovina semenníkov nemusí mať žiadne príznaky, niekedy sa však môže vyskytnúť hrčka v semenníku, bolesť, opuch alebo pocit ťažkého mieška. Nádory obličiek z veľkej časti prebiehajú bezpríznakovo a typická triáda príznakov je makroskopická hematúria, bolesť a hmatateľný nádor sa zvyčajne prejavujú u pokročilých nádorov, často už s výskytom metastáz. Na začiatku nádorových ochorení močového mechúra spravidla nie sú pociťované žiadne príznaky, neskôr príznaky pripomínajú zápaly močového mechúra – bolestivé močenie, urgencie, bolesti v podbrušku.  Prítomnosť krvi v moči je najčastejším príznakom, ktorý sa vyskytuje až u 75% pacientov.

Ak máte podozrenie na rakovinu, nádorové ochorenie, aký je ďalší postup? Akými metódami ho viete potvrdiť či vyvrátiť?

Z laboratórnych vyšetrení využívame vyšetrenie krvi s odberom onkomarkerov, pokiaľ pre dané nádorové ochorenie existujú. Zo zobrazovacích vyšetrení potom najmä ultrasonografiu, v prípade nutnosti doplníme CT alebo MR. Pri nádoroch močového mechúra sa v diagnostike využíva najmä cystoskopia, ktorá zachytí aj menšie nádory. Za základ v diagnostike všetkých nádorových ochorení sa ale považuje histologické vyšetrenie

V prípade, že sa rakovina potvrdí, ako sa lieči? Sú "urologické" rakoviny prevažne zhubné alebo nezhubné, ak je to možné takto kategorizovať?

Tak ako vo všetkých medicínskych odboroch, aj v urológii platí základné delenie nádorov na zhubné a nezhubné. Základom je presné histologické vyšetrenie so stanovením druhu a posúdením agresivity nádoru. Zobrazovacími vyšetreniami ďalej urológ zhodnotí rozsah postihnutia a možné šírenie nádoru. Nasleduje stanovenie liečby častokrát v spolupráci s onkológom či lekármi iných odborností, ak si to stav pacienta vyžaduje. V závislosti na druhu nádoru potom pripadá do úvahy chirurgická liečba, chemoterapia, rádioterapia alebo systémová liečba.

Existuje vôbec nejaký spôsob, ako sa dá rakovine predchádzať - zvlášť teda tým druhom, ktoré sa vyskytujú v odbore urológia?

Účinná prevencia  voči rakovine semenníkov bohužiaľ neexistuje. Jedinou možnosťou je pravidelné samovyšetrenie semenníkov. V súvislosti s rakovinou obličiek sa ako rizikové faktory javia obezita, fajčenie, hypertenzia, kontakt s ťažkými kovmi (azbest, ortuť) či kancerogénmi (benzén, herbicídy, trichlóretylén). Je dôležité tieto rizikové faktory poznať a pokiaľ možno sa im vyhýbať alebo eliminovať ich účinok. Najvýznamnejším faktorom vzniku karcinómu močového mechúra je fajčenie, ktoré pravdepodobnosť ochorenia zvyšuje až štvornásobne. Rovnako boli u fajčiarov zaznamenané agresívnejšie formy choroby i jej ťažší priebeh. Preto sa ako účinná prevencia javí nefajčiť alebo prestať fajčiť.

Späť