Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica AGEL Handlová otvorila zrekonštruované rádiodiagnostické oddelenie

8.2.2022

Počas uplynulých dvoch mesiacov prebiehala v Nemocnici AGEL Handlová rozsiahla rekonštrukcia rádiodiagnostického pracoviska. Prevádzka zmodernizovaného oddelenia bola opätovne spustená v pondelok 7. februára.

Nemocnica k rekonštrukcii pristúpila z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb. „Sme radi, že sa nám pre obyvateľov Handlovej a blízkeho okolia darí inovovať prístrojové vybavenie nemocnice a zlepšovať tak poskytovanú starostlivosť,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ing. Marta Eckhardtová, MPH. Ešte priebehu roka 2021 nemocnica zabezpečila moderný celotelový ultrasonografický prístroj s farebným Dopplerom, ktorého výhodami sú tri ultrazvukové sondy, dotykový displej na jednoduchšie ovládanie, možnosť automatických meraní a predovšetkým vyššia kvalita obrazu a s tým spojená kvalitnejšia diagnostika. Počas rekonštrukcie na oddelenie pribudol tiež nový plne digitalizovaný röntgen. Jeho prednosťami sú najmä kvalita obrazu a nižšia radiačná záťaž pre pacienta. Stĺpová konštrukcia RTG prístroja s vertigrafom umožňuje aj vyšetrenia v stoji, súčasťou zariadenia sú dva digitálne detektory obrazu a automatický DAP meter. Z pohľadu zdravotníkov treba spomenúť možnosť úpravy obrazu v processingu a archiváciu RTG dát v digitálnej podobe.

„Naše zrekonštruované rádiodiagnostické pracovisko ponúka kvalitnú zdravotnú starostlivosť nielen vďaka modernej technike, ale aj vďaka odborníkom v tejto medicínskej oblasti. Teší nás, že vďaka novému vybaveniu a skvelému tímu ľudí môžeme našim pacientom poskytovať kvalitnejšie diagnostické vyšetrenia,“ dodáva riaditeľka nemocnice.

Späť