Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Tretí marcový deň je Svetovým dňom sluchu a počutia. Až tretina pacientov po 65. roku trpí ochorením sluchu

3.3.2022

Tretí marcový deň je Svetovým dňom sluchu a počutia. Svetová zdravotnícka organizácia ho stanovila, aby sme si uvedomili, aký je tento zmysel dôležitý, nepodceňovali príznaky ochorenia sluchu, ale predovšetkým, aby sme sa oň zodpovedne starali a chránili ho. Od tradičnej otázky ,,Počuješ ma?,“ až po diagnostiku niektorých zo závažných ochorení sluchu môže byť veľmi dlhá aj veľmi krátka cesta. Odborníci však upozorňujú, moderná doba prináša skvelé možnosti a pomôcky na liečbu poškodeného sluchu, ľudia však príznaky problémov často podceňujú.

Stupeň sluchového postihnutia sa určuje podľa viacerých kritérií. „U nás sa na posudzovanie stupňa postihnutia používa intenzita zvukového podnetu vyjadrená v decibeloch (dB - jednotka intenzity zvuku). Poznáme niekoľko stupňov sluchových porúch. Najznámejšia je medzinárodná škála stupňov sluchových porúch, ktorú určila Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) v Ženeve v roku 1980,“ hovorí MUDr. Miriam Kvostková, primárka oddelenia dlhodobo chorých Nemocnica AGEL Handlová.

SZO hodnotí veľkosť sluchovej straty nasledovne:

  • 0 - 25 dB - normálny sluch
  • 25 - 40 dB - ľahká nedoslýchavosť
  • 40 - 55 dB - stredne ťažká nedoslýchavosť
  • 55 - 70 dB - ťažká nedoslýchavosť
  • 70 - 90 dB - veľmi ťažká nedoslýchavosť
  • >90 dB - praktická hluchota

Tak, ako pri mnohých ochoreniach, aj pri poruchách sluchu hrá dôležitú úlohu spôsob života, aký človek vedie. Sluchu neprospieva hluk, preto za problémami so sluchom často stojí hlučné pracovné prostredie alebo aj pravidelné počúvanie hlasnej hudby či hluk televízora. Takýmto spôsobom si človek môže spôsobiť problémy ešte počas produktívneho veku a v starobe sa to bude len zhoršovať. Ďalším dôležitým faktorom je, samozrejme, dodržiavanie hygieny.

„Pokiaľ je potrebné , aby sme zopakovali povedané a aj viackrát, nastáva problém. Strata sluchu trápi najviac ľudí, ktorí presiahli šesťdesiatpäť rokov života, je to takmer tretina populácie nad touto vekovou kategóriou. V starobe dochádza často k jeho poškodeniu vplyvom civilizačných faktorov. Poškodenie sluchu v starobe je zapríčinené zhoršením funkcie vláskových buniek vnútorného ucha a súčasne poškodením centrálneho sluchového analyzátora. S poruchou sluchu veľmi často súvisia aj ušné šelesty, ktoré môžu obťažovať viac, než porucha sluchu“, hovorí odborníčka zo skúseností.

Pre pacientov s poruchami sluchu nie je väčšinou vhodný ani hluk, ale ani celkom tiché prostredie. Problém sa môže vyskytnúť napríklad pri spolužití so susedmi, ktorým môže vadiť nahlas pustený televízor či rádio. Stretávať sa môžu s neochotou príbuzných opakovať to, čo pred chvíľou povedali. Strata sluchu býva často podceňovaná a rodina či známi zvyknú chorého často obviňovať z toho, že si vymýšľa, čo pacientovi spôsobuje stratu sebadôvery, preto sa môže stať, že začne uprednostňovať sociálnu izoláciu. Nebezpečné môže byť aj to, že človek nepočuje výstražné signály ako trúbenie auta na ulici, ale ani vyzváňajúci telefón.

Medzi ochorenia sluchu patrí aj tinnitus, čo je však presne opačný problém. „Človek má pocit, že mu niekto niečo hovorí, pričom je okolo neho ticho, počuje zvoniť mobil, keď nezvoní. Môže to u neho spôsobovať nervozitu, vyčerpanosť a pocit, že ho okolie považuje za blázna,“ vysvetľuje MUDr. Kvostková. Na Oddelení dlhodobo chorých Nemocnice AGEL Handlová s tým majú bohaté skúsenosti, ku každému pacientovi čo sa týka otázok sluchu, reči, kladenia otázok i komunikácie pristupujú individuálne.

Pre sluchovo postihnutých pacientov existuje viacero spôsobov, ako sluch posilniť. „Na trhu je niekoľko druhov strojčekov do uší. Ide o pomôcku, ktorá zosilňuje zvuky prichádzajúce z okolia. Predpisuje sa pacientom so strednou a ťažkou poruchou sluchu, obyčajne na lepšie počujúce ucho. Treba brať do úvahy, v akých akustických podmienkach bude strojček používať, či chodí napríklad na spoločenské a kultúrne podujatia. Malý zvukovodový  prístroj môžu využívať len pacienti, ktorí nemajú porušenú jemnú motoriku rúk a majú dobrý zrak. Načúvacie zariadenia existujú závesné, zvukovodové a kanálové, tie sa vkladajú do zvukovodu. Zvukovodové a kanálové naslúchadlá sa vyrábajú individuálne na mieru podľa otlačku ucha pacienta. Ku závesným strojčekom sa vyrába individuálna ušná tvárnica podľa otlačku ucha. Silnejší načúvací prístroj býva väčší, lebo má väčšiu batériu a reproduktor,“ opisuje moderné výdobytky MUDr. Kvostková.

Dôležité je, najmä, naučiť sa s pacientom správne komunikovať. Pokiaľ má okrem nedoslýchavosti aj iné problémy, treba brať tento hendikep do úvahy. V opačnom prípade sú nepočujúci pomerne samostatní. Nezaškodí však zvýšená pozornosť v niektorých situáciách, kde môže byť sluchové postihnutie nebezpečné (napr. v premávke). S ľuďmi trpiacimi poruchami sluchu treba byť trpezliví a chápaví, aby sa predišlo tomu, aby sa za svoje ochorenie hanbili a trpeli ním.

Späť