Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

V Senior centre svätej Kataríny si klienti cvičia nielen telo, ale aj mozog

30.3.2022

Senior centrum svätej Kataríny v Nemocnici AGEL Handlová je špecializovaným zariadením pre seniorov, kombináciou pobytového centra s možnosťou okamžitej zdravotnej starostlivosti v prípade akejkoľvek náhlej zmeny zdravotného stavu klienta. Zriadené bolo v roku 2014 a okrem iného dbá na to, aby si jeho klienti v rámci každodenného programu a rehabilitácie udržiavali v dobrej kondícii telo aj mozog.

Na dôležitosť tréningu mozgových funkcií kladie dôraz aj Týždeň mozgu, ktorému je každoročne venovaný jeden týždeň v mesiaci marec. Mozog potrebuje v boji proti predčasnému starnutiu pravidelný tréning a neustálu stimuláciu svojich funkcií. Práve aktivitami zameranými na rozvíjanie mozgu sa zamestnancom Senior centra darí udržiavať hlavičky klientov v dobrej kondícii.

„Aktuálne poskytujeme starostlivosť 16 klientom, najmladší má 67 a najstarší oslávil 95 rokov. Vo väčšine prípadov majú klienti stabilizovaný, viac či menej závažný zdravotný stav. Popri lekárskej starostlivosti, ktorá súvisí s konkrétnymi diagnózami, je veľmi dôležité dbať o to, aby sa seniori u nás cítili v pohode, aby mali postarané aj o aktivity a náplň voľného času,“ hovorí sociálna pracovníčka Senior centra Mgr. Andrea Turčanová. Aktivita starkých je preto udržiavaná aj prostredníctvom spoločenskej terapie, ktorá slúži nielen na spríjemnenie spoločných chvíľ, ale predovšetkým podporuje udržiavanie sociálnych vzťahov. „Radi si aj zacvičíme s loptami, ale aj činkami, nezabúdame ani na dychové cvičenia. Naši klienti sa veľmi radi zapájajú do aktivít, a to aj tých, ktoré cibria mozog. Každý z nich má individuálne schopnosti a stav pamäte, tešia sa rôznym kognitívnym cvičeniam,“ vysvetľuje odborníčka. Aktivitu seniorov podporujú a udržujú aktivitami, ktoré sú pre nich nielen potrebné, ale aj veselé a zábavné. „Hlavičky a pamäť si precvičujú písomnými cvičeniami  testami , ale aj spievaním ľudových piesní, kde si  pripomenú texty i tí klienti,  ktorí ich už zabudli. Z relaxačných techník je to maľovanie a kreatívne tvorenie, ale aj spoločenské hry – človeče nehnevaj sa, pexeso alebo logické skladačky,“ hovorí Mgr. Turčanová z praxe. Ako dodáva, niektorí seniori majú prekvapivo dobrú pamäť, pamätajú si mnohé poznatky zo školských lavíc a majú vedomosti, ktorými ostatných obohacujú.

Kto sa môže stať klientom Senior centra Svätej Kataríny definuje platná legislatíva. Poskytuje sociálne služby klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti v zmysle zákona, tiež tým, ktorí nie sú schopní postarať sa o seba, pripraviť si stravu a vyžadujú dohľad skúsených odborníkov. Zariadenie poskytuje dlhodobý aj krátkodobý pobyt. Opatrovateľské služby využívajú aj ležiaci pacienti, ktorým je poskytovaná adekvátna ošetrovateľská starostlivosť, polohovanie, samozrejmosťou je zabezpečenie hygieny, stravovanie a obliekanie.

Späť