Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Nemocnica AGEL Handlová otvorila diabetologickú ambulanciu

10.5.2022

Nemocnica AGEL Handlová od mája rozšírila spektrum poskytovanej starostlivosti. Novootvorená diabetologická ambulancia MUDr. Viery Šuličovej bude ordinovať päť dní v týždni a pokryje tak potreby regiónu v starostlivosti o dospelých diabetikov. Touto novinkou vyšla nemocnica v ústrety pacientom, ktorí už dlhší čas adresovali nemocnici dopyt na vznik uvedenej odbornej ambulancie.

„K medicíne ma priviedla všedná detská predstava typu – keď raz budem veľká, budem pomáhať ostatným, a preto budem doktorka. A k tomu, samozrejme, lákadlo v podobe bieleho plášťa a fonendoskopu na krku. Táto vízia a záujem o biológiu ma doviedli po absolvovaní gymnázia na lekársku fakultu, hneď po jej skončení som nastúpila na interné oddelenie bojnickej nemocnice,“ hovorí MUDr. Viera Šuličová o svojich medicínskych začiatkoch. V tejto nemocnici pracovala až do momentu, kedy sa rozhodla pre určité zmeny v osobnom, ale aj pracovnom živote, spojené aj so zmenou pracoviska.

A ako sa dostala MUDr. Šuličová k diabetolológii? „K nej ma priviedla ponuka pracovať na lekársky neobsadenej diabetologickej ambulancii počas môjho pôsobenia v bojnickej nemocnici. Po absolvovaní postupovej skúšky v rámci internistického kmeňa som začala pracovať na špecializovanej diabetologickej ambulancii spojenej s ústavnou konziliárnou činnosťou, a to 3 roky pod vedením garanta, a následne 2 roky po absolvovaní atestačnej skúšky z odboru diabetológia.“   Dnes skúsená odborníčka v jednom z najžiadanejších odborov medicíny súčasnosti priznáva, že k tomuto odboru nikdy neinklinovala, ani počas štúdia na medicíne, ani na začiatku svojej lekárskej praxe. „Postupom času som si však k nemu našla svoju cestičku a vzťah, a to vďaka každodennej práci s pacientmi, s ktorými som dennodenne v kontakte. Dnes už môžem povedať, že je to odbor, v ktorom som si našla svoje profesionálne uplatnenie, a ktorý ma zaujíma aj vďaka tomu, ako sa rýchlo vyvíja po všetkých stránkach vrátane nových možností liečby,“ hovorí MUDr. Šuličová.

Aktuálne teda využila príležitosť pre pracovnú zmenu a možnosť pracovať ako lekárka diabetologickej ambulancie v handlovskej nemocnici. Ambulancia je v prevádzke 5 dní v týždni, s pracovným časom od 7:00 do 15:00 hod. „Realizovať budeme štandardné diabetologické vyšetrenia dospelých diabetikov spojené s pravidelnými dispenzárnymi kontrolami, edukáciami či odosielaním pacientov na ďalšie potrebné vyšetrenia. Ambulancia má štandardné vybavenie spĺňajúce kritériá podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva a neoddeliteľnou súčasťou výbavy je samozrejme glukometer,“ vysvetľuje MUDr. Šuličová s tým, že uvedenú zmenu svojho pôsobiska vníma ako veľmi pozitívnu etapu svojho pracovného, ale aj osobného života, s cieľom posilnenia ambulantnej sféry v handlovskom regióne, ktorý, bohužiaľ, dlhodobo trpí na celkový nedostatok lekárov.

Späť