Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Nemocnica AGEL Handlová otvorila pneumologickú ambulanciu

12.7.2022

Hoci viaceré nemocnice počas leta dočasne obmedzujú činnosť niektorých svojich ambulancií, v Nemocnici AGEL Handlová je to naopak. Od začiatku júla opätovne spustila prevádzku pneumologickej ambulancie.

,,Ambulancia poskytuje štandardné odborné vyšetrenia v odbore pneumológia a ftizeológia. Do budúcnosti však chceme v ambulancii spektrum  vyšetrení rozšíriť a doplniť o screeningové vyšetrenie spánkového apnoe - nočnú pulznú oxymetriu, kompletné funkčné vyšetrenie pľúc, USG vyšetrenia pleurálnych dutín aj s realizáciou pleurálnych punkcií a drenáží ambulantne a v neposlednom rade chceme rozbehnúť aj fibrobronchoskopické vyšetrenia v rámci onkologickej diagnostik, hovorí pneumológ MUDr. Jozef Kubík.

A čo všetko spadá do  rúk pneumológa? Pneumológ vyšetruje chorobné stavy, či už akútne alebo chronické, ktoré súvisia s dýchacími orgánmi. Sú to akútna infekcia priedušnice, priedušiek a pľúc vrátane tuberkulózy, čiastočne aj horných dýchacích ciest, kde sú styčné body s ORL odbornosťou. Tiež alergické ochorenia dýchacích ciest a pľúc, ako je napr. astma, intersticiálne ochorenia pľúc, chronické zápalové ochorenia dýchacích ciest ako napr. chronická obštrukčná choroba pľúc, choroby pohrudnice, ochorenia mediastína, spánkové poruchy dýchania, onkologické ochorenia pľúc a hrudníka. A všetky diferenciálne diagnostické stavy spojené s poruchami dýchania, kašľom, často aj bolesťou na hrudníku a pod.

Novootvorená pneumologická ambulancia má vybavenie podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, kde je v povinnej výbave spirometer, ďalej je pre pacientov k dispozícii pulzný oxymeter, peak-flow meter s mechanickým aj elektronickým meraním. ,,Ambulancia sídli v priestoroch bývalej detskej ambulancie, v suteréne polikliniky. Ordinujeme od pondelka do piatku vždy v čase od 7.00 hod do 15.00 hod,“ hovorí MUDr. Kubík.

Celý región okresu Prievidza má veľmi vysokú chorobnosť v oblasti respiračných ochorení, čo je pochopiteľné vzhľadom na jeho dlhodobú orientáciu na priemyselnú výrobu, ako aj na banský priemysel a s tým súvisiacim znečistením ovzdušia. ,,Treba však povedať, že posledné vyše 2 roky COVID pandémie postihli pľúcnych pacientov asi najviac.  Ambulancie pracovali v oklieštených podmienkach, venovali sa prakticky len COVID pacientom. O oddelení ani nehovoriac, bolo ako prvé reprofilizované pre COVID pacientov, tým aj úplne pozastavila akúkoľvek diagnostiku a liečbu celého spektra pľúcnych pacientov. Samozrejme sa aj posledné  vrátilo do svojej pôvodnej podoby aj keď  stále nie úplne do režimu pred COVIDOm. Preto tu jednoznačne vidím potrebu posilniť ambulantnú zdravotnú starostlivosť v tomto odbore,“ hovorí skúsený odborník.

Späť