Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Algeziológ handlovskej nemocnice bol vyznamenaný ocenením Slovenskej lekárskej spoločnosti

6.7.2023

Patrí k lekárom, pre ktorých je práca poslaním. Reč je o MUDr. Miroslavovi Pastuchovi, MPH, algeziológovi Nemocnice AGEL Handlová, ktorého prínos v oblasti liečby chronickej bolesti ocenila Slovenská lekárska spoločnosť vzácnym vyznamenaním.

Na návrh Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti si v rámci slávnostného ceremoniálu počas 30. ročníka Slovenských dialógov o bolesti prevzal ocenenie Slovenskej lekárskej spoločnosti aj algeziológ handlovskej nemocnice MUDr. Miroslav Pastucha, MPH. Striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti „Propter Merita“ si vyslúžil za mimoriadny prínos pre celý odbor liečby chronickej bolesti. „Ocenenie si veľmi vážim, keďže svojou prácou skutočne žijem. Medicína ma vždy fascinovala a nepoznám lepší pocit, ako pomáhať pacientom, či už priamo v ambulancii, alebo aktivitami, ktoré vedú k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vyznal sa s úprimným dojatím MUDr. Pastucha.

 

Kariéru lekára začínal v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny, počas svojho profesijného života stihol riadiť krajskú pobočku zdravotnej poisťovne, spraviť si atestáciu v odbore revízne lekárstvo a v roku 2005 získal špecializáciu v odbore algeziológia, ktorému sa venuje dodnes. O pacientov sa v súčasnosti stará nielen v ambulancii v Handlovej, ale aj v Bojniciach. Práve jeho výnimočný prehľad z rôznych oblastí zdravotníctva je nesmiernym prínosom aj pre Slovenskú spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti.

 

„MUDr. Pastucha sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí výboru, kde s členmi riešil vzťah medzi klinickou algeziologickou praxou a prístupom zdravotných poisťovní, poskytoval hodnotný názor v problematike vykazovania výkonov, preskripcie liekov, uzatváraní zmlúv s poisťovňami. Bez jeho cenných rád, profesionálneho pohľadu na problematiku, ako i bez jeho ochoty vždy sa pozrieť na problém zblízka, by sme problematiku vykazovania zdravotnej starostlivosti v odbore algeziológia nemohli tak efektívne zoptimalizovať v období, keď pravidlá boli ešte nie príliš vyhranené. Okrem toho je autorom niekoľkých odborných článkov, spolupodieľal sa na kreovaní Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore Paliatívna medicína a jeho odbornú činnosť považujeme za vskutku záslužnú,“ vyjadril sa počas slávnostného ceremoniálu prezident Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA.

Späť