Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

Dom ošetrovateľskej starostlivosti v handlovskej nemocnici slúži pacientom už dva roky

25.8.2023

Uplynuli dva roky, čo sa Nemocnica AGEL Handlová rozhodla otvoriť Dom ošetrovateľskej starostlivosti ako chýbajúci medzičlánok následnej starostlivosti. Opodstatnenosť tohto rozhodnutia a perspektíva zariadenia do budúcnosti sa aj s dvojročným odstupom potvrdila.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti – DOS je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje 24-hodinová ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácia pacientom. „Počas uplynulých dvoch rokov u nás boli najčastejšie hospitalizovaní pacienti s imobilizačným syndrómom, s chronickými či neurologickými ochoreniami, po operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou a narušenou integritou kože. Mnohokrát sa staráme aj o pacientov v terminálnom štádiu. Vieme pomôcť aj v prípade čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb alebo v čase dovoleniek, keď sú príbuzní odcestovaní,“ ozrejmila vedúca sestra DOS Miriam Vršková.

 

Než v rámci handlovskej nemocnice vznikol Dom ošetrovateľskej starostlivosti, pacienti z oddelenia dlhodobo chorých, ktorí vyžadovali ešte pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, museli byť prekladaní do iných zdravotníckych zariadení, napr. do Levíc či až Banskej Štiavnice. „V období od januára do júla 2023 bolo v dome ošetrovateľskej starostlivosti hospitalizovaných takmer 147 pacientov, zmluvu máme so všetkými zdravotnými poisťovňami. Dĺžka pobytu je v zmysle súhlasu poisťovne stanovená na maximálne jeden mesiac, väčšinou pacienti zostávajú po celú túto dobu. Teší nás, že sme zriadením domu ošetrovateľskej starostlivosti zaplnili medzeru v poskytovaní tohto typu starostlivosti v regióne, je to nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodiny často veľká pomoc,“ povedala riaditeľka nemocnice Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

 

Dom ošetrovateľskej starostlivosti sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch na prvom poschodí lôžkového pavilónu Nemocnice AGEL Handlová a má kapacitu 20 lôžok. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikovaní zdravotníci na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v prípade dostupnosti lôžok prijímame aj čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb a pacientov z domáceho prostredia, ak sa o nich príbuzní z rôznych dôvodov nemôžu starať. V prípade otázok a záujmu o umiestnenie sa na nás môžete obrátiť na tel. 0917 600 518.

Späť